Bakgrunn
Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele Norge hvert år 8. mai. På denne viktige merkedagen minnes vi de som har gitt sitt liv for Norges frihet. Vi viser vår støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en innsats for å verne om vår fred og vårt demokrati, hjemme og ute.

Tradisjonen tro vil regjeringens hovedarrangement foregå på Akershus festning. Regjeringen har også tradisjon for å delta på markeringer 12 faste steder rundt om i landet. Regjeringens mål er at frigjørings- og veterandagen skal være en profilert markering av veteranenes innsats.

Markering av 8. mai i Salangen kommune
Mange kommuner har også tradisjon for å markere dagen med lokale tilstelninger, så også i Salangen. Salangen kommune har som målsetting å få til et godt samarbeid med forsvaret og andre forsvarsrelaterte organisasjoner til å markere dagen på best mulig måte. Salangen kommune ved ordfører ønsker på dette feltet et nært samarbeide med våre nabokommuner Gratangen og Lavangen, og vil derfor invitere veteraner fra alle tre kommuner til arrangementet på Sjøvegan 8. mai 2019.

Salangen Kommunen har registrert veterankontakter i de tre kommunen med det formål å opprette en veteranforening i regionen. Dette vil medføre et bedre samarbeid mellom veteranene og kommunene for fremtidige arrangement.

Veteraner inviteres til bekransing og lunch
Salangen kommune vil også i år invitere alle våre veteraner fra Salangen, Lavangen og Gratangen kommune, til en markering ved minnebautaen på Lundbrygga onsdag 08. mai klokken 11.45. Det vil bli bekransing av minneplaten på Lundbrygga over egne og allierte styrker som gikk i land på Sjøvegan i aprildagene 1940.

Etter bekransingen av minneplaten inviteres alle veteraner til en enkel lunch på Kåre på kaia.

Salangen kommune vil med dette hedre alle våre veteraner som har vært i tjeneste for frihet og demokrati i Norge og ellers rundt om i verden.

 

Program for 8. mai i Salangen kommune.

Kl. 11.45 Samling / mingling på Lundbrygga før bekransing av minneplaten.

Kl. 12.00 Bekransning av minnebauta over egne og allierte styrker som gikk i land på Sjøvegan aprildagene 1940 for å slåss for et fritt Norge på Narvikfronten.

Kl. 12.30 Lunch for veteraner på Kåre på Kaia.

Kl. 13.30 Avslutning.

 

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til undertegnede.
Kurt Jan Kvernmo
kultursjef
mobiltlf.:  900 52 222

e-post; kurt-jan@salangen.kommune.no