Troms fylkeskommune inviterer - i samarbeid med friluftsrådene og Forum for friluftsliv i Troms -  til friluftslivssamling 22. november 2018 i Tromsø.

Tema for årets samling er: "Hvordan få ut de som sitter inne?"  - med hovedfokus på barn og unge.
Stikkord: Hvordan skape aktivitet i skole og fritid, Læring i friluft, tilrettelegging for de som trenger det, hva fenger ungdom, samspillet mellom kommune og frivillighet, gode eksempler.

Friluftslivets ildsjelpris i Troms 2018 deles ut på samlingen. Ditt forslag på kandidat sendes troms@fnf-nett.no innen 15. oktorber-18.

 

 

Troms fylkeskommune