Vi ønsker ungdomsråd, interesserte og  frivillige lag og foreninger velkommen til møte torsdag 10.02.2022 på Lavangen skole, kantina. 

Saker vi kan snakke om:  
Skal vi markere Frivillighetens år? Les her om Frivillighetens år 
Skal vi arrangere Lavangsvekka i 2022?

 

Velkommen!