Lavangen kommune tilbød foreldre gratis kurs.  Vi startet opp i februar og kurset ble avsluttet etter 7 uker.

Kurset har søkelys på å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og foreldre. Barn trenger sensitive og varme voksne rundt seg, og trygghet er en forutsetning for at barna skal utforske, leke og lære. Barns tilknytning til foreldrene danner den viktigste rammen rundt deres utvikling. Kurset bidrar også til økt bevissthet om seg selv som forelder i møte med barnet.

Det har vært flotte kurskvelder med engasjerte foreldre. De har gitt tilbakemelding om at kurset er noe alle foreldre burde ha fått tilbud om.

Med de tilbakemeldingene vi har fått fra foreldrene som deltok på kurset, har vi nå bestemt å kjøre to nye kurs med oppstart 14.04.21. Kursene vil denne gang bli gjennomført i Salangen.

Se lenke til ny påmelding:
Gratis foreldreveiledningskurs i trygghetssirkelen (COS-P) 2021 i Salangen - SALANGEN KOMMUNE

Mvh kursholdere Ann-Lisbeth Helgesen og Hilde Løvberg