I Lauvhallen ligger det endel klær som er glemt igjen. Disse må nå hentes snarest. Klær som ikke blir hentet kastes etter 3 uker.

Vi oppfordrer foresatte til å merke barnas klær slik at det er lettere for eieren/ å finne eier.

 

Drift- og vedlikehold