Gratis foreldreveiledningskurs i trygghetssirkelen (COS-P) 2021 i Salangen.

Ingen barn ønsker å være vanskelige, det er bare vi som foresatte som ikke har oppfattet deres behov.
COS-P- (Circle of Security®) kurset hjelper foreldrene til å:

· forstå sitt barns emosjonelle behov
· øke barnets evne til å håndtere egne følelser
· utvikle barnets selvfølelse og selvtillit

Foreldre som gjennomfører Circle of Security-kurs tilegner seg ny kunnskap, bedre relasjonen til egne barn og øker forståelsen for barnas behov.

Hva trenger barnet mitt av meg?
Det første mange tenker på ved tilknytning, er at barn kjenner nærhet og trygghet overfor de voksne rundt seg, som når et barn du er glad i sitter på fanget og lener seg godt inntil deg.
Dette er også en viktig side ved tilknytningen, men tilknytning dreier seg om mer enn gode følelser. Det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige (store) følelser og å støtte dem i utforskning og lek.

Kurset har søkelys på å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og foreldre. Barn trenger sensitive og varme voksne rundt seg, og trygghet er en forutsetning for at barna skal utforske, leke og lære. Barns tilknytning til foreldrene danner den viktigste rammen rundt deres utvikling.

Hvem kan være med?
Foreldreveiledningskurset er for foreldre/foresatte med barn mellom 0-18 år.
Maks 10 deltakere per kurs.

Målet med kurset
Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

Når og hvor er kurset?
Vi skal starte opp med to grupper onsdag 14. april 2021 - kurset er på syv kvelder.
Ei gruppe kl. 17.30-19.30 og ei gruppe kl. 20.00-22.00

Det er viktig at dere skriver hvilket tidspunkt som passer best for dere, når du/dere melder dere på.
Kurset gjennomføres i Salangen kulturhus

Hva koster kurset?
Kurset er gratis.

Frist påmelding innen 12.04.21

Påmelding til Hilde Løvberg
Hilde.lovberg@salangen.kommune.no

Mob:902 50 805