Spansgårdveien vil bli stengt i perioder på grunn av graving Dette gjelder fra i dag, tirsdag 29. oktober kl 0800 og fram til 15.00. Gravingingen vil pågå ett par dager. 

Det er Spansgårdveien 8 - 23 og gravingen er i forbinnelse med nytt vannverk.

 

Teknisk etat