I tidsrommet 18.00-22.00 vil det bli gravearbeid på Liaveien, strekningen Krambuvika - Åbakken. Det vil kun bli mulig å passere med personbil når arbeidet pågår.