les mer om resultatene i Nordlys

 

Lavangen skoles plassering:

Grunnskolepoeng blir regna ut ved at alle de avsluttende karakterene som er ført på vitnemålet, skal legges sammen og deles på tallet på karakterer, slik at en får et gjennomsnitt.

Indikator og nøkkeltall Lavangen kommune Loabága Suohkan skoleeier Kommunegruppe 06 Troms Romsa fylke Nasjonalt
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 44,0 40,7 42,0 41,9