Vår - og straks skoleslutt. Vi rydder, og i Lauvhallen har vi en del umerket tøy som mangler eier.
Stikk innom Lauvhallen og sjekk om det er der din forsvunne treningsbukse ligger.....?

Klær som ikke er hentet innen 25. juni 2018 blir levert til Fretex.

 

mvh drift- og vedlikehold