Mandag 9. september (og søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Du har stemmerett hvis du står i manntallet. For å stå i manntallet må du fylle 18 år innen utgangen av 2019 og enten være norsk statsborger, være folkeregisterført som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller være statsborger i et annet nordisk land og blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret. Tid og sted for stemmegivning i din kommune finner du i oversikten under. Du finner det også på www.valg.no/valglokaler Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

Valgkrets og stemmested: Lavangen krets, Tennevoll, kantina på Lavangen skole
Søndag 8. september fra kl. 1400 - til kl. 1900.
Mandag 9. september fra kl. 1000 - til kl. 1900.

Valgstyret i Lavangen

Válgabiire Loabák Jienastanbáiki: Loabága skuvlla kantiinnas.
Sotnabeaivvi, čakčamánu 8.b. dii.1400-1900 Mánnodaga, čakčamánu 9.b. dii. 1000-1900

Loabága válgastivra