Formannskapets innstilling til budsjett 2021 - økonomiplan 2021-2024,  og forslag til gebyrregulativ for 2021 - er i henhold til kommuneloven lagt ut til offentlig gjennomsyn. Du kan lese dokumentene her, eller i papirformat på Servicebygget.

Formannskapets innstillinger til Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024:

Formannskapets tiltaksliste budsjett 2021-2024

Budsjett 2021-2024 drift og investering

Gebyr og avgifter 2021

Formannskapets innstilling - valgte driftstiltak

Kommentardel

Obligatoriske, standard økonomiske hovedoversikter på drift og investering

Denne kunngjøringen  skjer i h.h.t. forvaltningsloven. Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget må gis skriftlig til servicekontoret innen 16.12.20
post@lavangen.kommune.no 
Budsjettet blir behandlet i kommunestyrets møte 17.12.20.