Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 og kommunal planstrategi 2021 - 2024 er nå ute til offentlig ettersyn.

Høringsfrist 05.februar 2021 kl 10.00

Alle som ønsker kan uttale seg til planprogrammet. Alle høringsuttalelser skal være skriftlig og du sender det til: post@lavangen.kommune.no eller Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll.

 

Forslag til planprogram og planstrategi.pdf

(Klikk på linken for å lese forslaget)