Kommunestyret vedtok 17. juni 2021 i sak 027/21 å legge ut forslag til samfunnsdel på offentlig høring. Både offentlige instanser, bedrifter, interesseorganisasjoner, foreninger og innbyggere inviteres til å delta i høringen og bidra til planarbeidet. Høringsuttalelser sendes til Lavangen kommune digitalt: post@lavangen.kommune.no eller pr. post til Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll.
Fristen er fredag 13. august 2021.

 

Uttalelser som framsendes andre adresser enn opplyst, eller etter fristen, kan ikke påregnes å bli behandlet. Uttalelser vil være offentlig tilgjengelige. Kontaktperson er Christian Ekeland, telefon 950 73 988.

 

Forslag til planprogram for Kommueplanens samfunnsdel 2021-2032 finnes her

FNs bærekraftsmål finnes her