Levekårsutvalget har i møte 18.05.22 sak 016/22  bestemt at forslag til handlingsplan "Leve hele livet i Lavangen". Handlingsplan 2022-2026 for gjennomføring av eldrereformen
skal sendes ut på høring.Høringsfristen er satt til 15.06.22.

Her kan du lese utkast til plan

Her kan du lese om eldrereformen "Leve hele livet"

 

Innspill til planen sendes oss skriftlig.
Til e-post postmottak@lavangen.kommune.no
Alternativ: pr. brevpost: Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll
Alternativ: lever til servicekontoret på Servicebygget.