Frist for søknad om plass ved Lauvmakken barnehage og skolefritidsordningen (SFO) ved Lavangen skole skole er 14. mars 2022.

I søknadsskjemaet om plass ved barnehage velger du om du ønsker et samisk barnehagetilbud for ditt/dine barn.

Vi ønsker at dere søker elektronisk - du finner skjemaer her:

Søknad om plass ved barnehage

Søknad om plass ved SFO