Fyll ut elektronisk søknad her. Gjelder også endringer i forhold til barn som allerede har plass ved barnehage i Lavangen kommune.