For å hente inn papirtømmingen i Lavangen Kommune som skulle vært utført 9/1 så har vi følgende innkjøring.

Tirsdag 17/1 – På ruta Lapphaugen, Fossbakken, Spansdalen, lia så blir matavfallet byttet ut med papir. Det vil si at vi tømmer brennbart og papir istedenfor brennbart og mat. Matavfallet tømmes igjen på neste ordinære tømming som blir 31/1

Onsdag 18/1 – På ruta Grense Lavangen – Tennevoll sentrum gjør vi samme operasjon som over. Vi tømmer brennbart og papir istedenfor brennbart og mat. Matavfallet tømmes på ordinær tømming som blir 1/2

 

Med vennlig hilsen
Lill-Ann Helstad Paulsen
Kundekonsulent | 481 21 891 | lillann@hrs.no
 


HRS Husholdning AS                              Tlf: 76 92 20 00
Postboks 333                                       
8505 Narvik                                          www.hrs.no