Miljøstasjonen er åpen hver torsdag fra kl. 13.00-19.00. Bare 3 kjøretøy kan være inne på mottaket samtidig. Vis hensyn til hverandre!

Alle som står i kø langs Nesveien må huske å ta hensyn til innkjøringer og veikryss. Dette betyr at du ikke kan stå i avkjøring/innkjøring til brannstasjonen/teknisk avdeling, butikker og Lavangsheimen.

 

HRS