Lavangsvekka arrangeres i uke 25 (18.- 24.06.18).  Hovedkomitéen har startet arbeidet med å sy sammen programmet. De skal ha neste (sy)møte torsdag 19. april 2018 kl. 19.00.
Hva planlegger ditt lag å arrangere? Send en mail til hovedkomitéen nå - selv om ikke alle detaljer er på plass.