Førsteklassinger som skal begynne i grunnskolen høsten 2021 må meldes inn ved Lavangen skole innen 15. mars 2021

Innmeldingen skjer elektronisk.

Skjema for å melde inn førsteklassing

Søk plass ved SFO for skoleåret 2021/22