Torsdag 27. juni 2019 fra kl. 17.00 planlegges et kulturarrangment i Lauvhallen. Dette er siste dag i årets Lavangsvekka, og festkledte store og små skal fylle Lauvhallen.  Kulturpris og ungdomspris skal deles ut. Gaver skal deles ut til nyfødte lavangsværinger, og vi skal feire 30 år med Lavangvekka.

Vi ønsker tilbakemelding fra lokale lag og foreninger i Lavangen som kan tenke seg å arrangere kafé denne ettermiddagen. Vi tenker rundstykker/smørbrød og fine kaker.
- Lag kan gjerne samarbeide.
Hovedkomitéen tar imot melding fra interesserte, og foretar evt. loddtrekning om nødvendig.

Frist for å gi tilbakemelding: 23.04.19 kl. 12.00.

 

Hovedkomitéen for Lavangsvekka 2019