Nå er nedgravd løsning for avfallssortering endelig klar til bruk.

Oppsamlingspunktet ligger ved brannstasjonen på Tennevoll. Her sorteres matavfall, papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall.

Les om ordningen her