Bakgrunn

Ung.no gjennomførte i 2015 en kampanje mot vold i nære relasjoner. Målet for kampanjen var å spre informasjon om krenkelser, vold og overgrep til ungdom, og å få flere brukere på ung.no. Resultatene var svært gode, og mange unge ble eksponert for budskapet på sin Facebook-side. Antall brukere på ung.no økte med 32 % i kampanjeperioden.

Ny kampanje – Festrelatert voldtekt, bildedeling, vold i forhold

På bakgrunn av en registrert økende interesse på ung.no om spørsmål knyttet til seksuelle overgrep og krenkelser, gjennomfører vi en ny kampanje fra 3. til 20. februar, 2017. Målgruppen for denne kampanjen er ungdom mellom 15 – 23 år.

I denne runden vil kampanjen være spisset mot følgende tre temaområder:

  • Festrelatert voldtekt
  • Bildespredning
  • Vold i forhold/ nettvett

Mål for kampanjen

  • spre informasjon om festrelatert voldtekt, krenkelser og overgrep til unge for å bidra til bevisstgjøring og forebygging
  • formidle kunnskap om hjelpetilbud
  • rekruttere flere brukere til ung.no.

https://www.ung.no/ung.no/ikkegreit

 

 

Pressemelding fra Ung.no