Sted: Lavangen Helsestasjon

Risikogrupper som anbefales å vaksinere seg er:

 • · Alle fra fylte 65 år
 • · Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • · Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

· Barn og voksne med:

 • o diabetes mellitus, type 1 og 2
 • o kronisk luftveissykdom
 • o kronisk hjerte-/karsykdom
 • o kronisk leversvikt
 • o kronisk nyresvikt
 • o kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • o nedsatt infeksjonsforsvar
 • o betydelig fedme (BMI over 40)

I tillegg anbefales følgende grupper influensavaksine med det hovedformål å beskytte

andre (indirekte beskyttelse):

 

 • • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • • Husstandskontakter til immunsupprimerte personer
 • • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Influensavaksinen koster kr 150,- (kun kontant betaling)

Vaksinen mot lungebetennelse koster kr 300,- (vaksinen er gjeldene i ca 10 år)

Vaksinen registreres i det sentrale registret SYSVAK dersom ingen ønsker å reservere seg mot det.