På grunn av smittevernhensyn vil det i år bli timebestilling for vaksinasjon, slik at ikke for mange mennesker møtes samtidig.
Det vil si at man i år ikke kan møte opp for vaksinering, uten å ha bestilt time først. 

Hvordan bestiller jeg time?
Du kan bestille time for vaksinering på 3 forskjellige måter. 

 1. Ring helsestasjonen tlf. 922 29 467.
  Denne telefonen vil være åpen: mandag – onsdag kl. 09.00 – 14.00.  (uke 41) og mandag – fredag i de øvrige ukene.

 1. Astafjordlegen tlf. 77 17 40 00
  Denne telefonen vil være åpen: mandag – fredag kl 08.30 – 11.00 og 13.00 – 14.30

 1. Send SMS til tlf nr 922 29 467
  Her skriver du navn, personnummer, telefonnummer og hvilken dag du ønsker timen. 
  Du vil så motta en melding om sted og tid, når timen er satt opp. 

Hvor kan jeg vaksinere meg? 

På grunn av at vi i år trenger større plass for å overholde smittevernregler, vil vi ikke vaksinere på helsestasjonen som tidligere år.
Vi vaksinerer derfor i Lauvhallen:
Onsdag 14. oktober 2020 fra kl 09.00 – 14.00
Onsdag 21. oktober 2020 fra kl 09.00 – 14.00

Hvem bør vaksinere seg? 

Influensavaksinasjon anbefales spesielt for følgende risikogrupper: 

 1. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem. 

 1. Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine. 

 1. Alle fra fylte 65 år. 

 1. Barn og voksne med: 

 • Diabetes type 1 og 2. 

 • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt. 

 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade. 

 • Nedsatt immunforsvar. 

 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40). 

 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege. 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

 1. Helsepersonell som har pasientkontakt. 

 1. Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter. 

 1. Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 
   

Hva koster vaksinen? 

Influensavaksinen koster kr 50,-. Dersom du har frikort så betaler du ingen egenandel.
Pneumokokkvaksinen koster kr 400,- og refunderes ikke av Helfo.
Vi tar i år ikke imot kontanter. Dette av smittevernhensyn. Du får tilsendt faktura uten fakturagebyr etter vaksinering. 

Husk å møte presis til din timeavtale! 

Du vil måtte sprite hender når du kommer, og får god forklaring på hvor du skal vente, vaksineres og betale.  Vaksinen er prioritert alle som er i risikogruppen. For deg som ikke er i risikogruppen, men allikevel ønsker vaksinen så vil denne vaksineringen blir foretatt etter 1. desember. 

 

Helsesykepleier