Det vil bli et økt trykk på både den statlige- og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i forbindelse med Korona viruset. 

Kommunene må være forberedt på å ta imot flere pasienter som trenger døgnpleie. Det kan bli nødvendig at Lavangsheimen må ta inn pasienter med andre helseutfordringer enn Korona for å avlaste sykehusene. Pasienter med påvist Korona blir ikke innlagt på sykehjem.

Det har over tid vært overbelegg på Lavangsheimen. Både stue og dagrom er tatt i bruk. Lavangen kommune v/Pro avdelingen ønsker å informere pasienter og pårørende, samt innbyggere for øvrig, om at dersom det blir behov for det, må Lavangsheimen planlegge å ha to pasienter på samme rom.

Det henstilles også til at besøkende som har omgangssyke, forkjølelse eller lignede ikke å besøke pasienter på sykehjem før du har vært frisk i noen dager. Pasienter på sykehjem er en ekstra utsatt for smitte.

Mvh
Norunn Johansen
PRO-leder