NAV er i full gang med å styrke bemanningen innenfor enheter som behandler dagpenger, sykepenger og omsorgspenger. Vi forbereder oss også på at flere innbyggere vil ha behov for sosialhjelp som en konsekvens av koronasituasjonen. Som innbygger i Salangen, Lavangen og Dyrøy har du mulighet til å søke om sosialhjelp digitalt via nav.no.

 

Publikumsmottaket i Dyrøy er stengt, men mottaket i Salangen er fortsatt åpent torsdager mellom klokken 1200-1400. Husk at vi også er åpen og tilgjengelig gjennom digitale løsninger.

Dersom du skal levere post til oss, kan postkassen i mellomgangen benyttes. Døren hit er åpen hverdagen mellom klokken 0900-1500.

Dersom du trenger nødhjelp eller midlertidig botilbud kan du ringe oss på tlf.nr. 90 55 43 55 hverdager mellom klokken 0900-1500.

 

Det kanskje endringer på kort varsel som følge av regjeringens kontinuerlige arbeid med krisepakker for koronasituasjonen. Informasjon oppdateres fortløpende på nav.no. Detter er den beste kilden til oppdatert informasjon fra NAV.

 

Med vennlig hilsen

Kristine Bertinsdatter Endregaard

 

NAV-leder Salangen-Lavangen-Dyrøy

NAV // Troms og Finnmark

(: 55 55 33 33 // 90 55 43 55

www.nav.no