NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har opprettet en midlertidig lokal vakttelefon for henvendelser som haster vedrørende sosiale tjenester, for jobbsøkere og arbeidsgivere.
Ring oss på tlf.nr 412 87 811, hverdager mellom kl. 0900-1500.

Vi prioriterer hjelp i saker som handler om penger til livsopphold. Andre typer møter kan bli utsatt eller avlyst. Timeavtaler gjennomføres pr. telefon eller video.

Husk at du på nav.no kan:

  • Du kan søke om økonomisk sosialhjelp.
  • Søke om forskudd på dagpenger.
  • Sende spørsmål om sosiale tjenester.
  • Finne oppdatert informasjon.

 

Kristine Bertinsdatter Endregaard

NAV-leder // Salangen-Lavangen-Dyrøy

NAV // Troms og Finnmark

Tlf 90 55 43 55  // 55 55 33 33

www.nav.no

 

cidimage001.png@01D4FC16.A3297430