Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om koronavirus - sist oppdatert 15.10.20

Informasjon til innbyggerne om tiltak for å begrense spredning av koronaviruset (Covid-19).

Oppdatert informasjon pr. 15.10.20

Informasjon til innbyggerne om koronaviruset (Covid-19)
oppdatert pr. 15. oktober

 

Situasjonsoppdatering lokalt:

Smittespredningen er økende internasjonalt og i lokale områder i Norge. Risikoen for lokale utbrudd er nå høy. Viruset spres lett og vi er avhengig av at hver enkelt tar ansvar for å følge de regler og råd som nasjonale myndigheter gir. 

Det har vært registrert 2 personer med koronasmitte i Salangen, 3 personer i Lavangen og 1 person i Ibestad og Dyrøy.
Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy er:

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Positive tester 

Venter på svar 

Dyrøy

136

135

1

0

Ibestad

130

129

1

0

Lavangen

168

165

3

0

Salangen

368

366

2

0

Totalt       

802

795

7

0

 

Resultatet av testingen indikerer at det ikke foregår ukontrollert smitte i våre kommuner, men vi følger nøye med ettersom man ser en økende trend av smitte både i Norge og landene utenfor.

Risikoen for lokale utbrudd er nå høy. Viruset spres lett og vi er avhengig av at hver enkelt tar ansvar for å følge de regler og råd som nasjonale myndigheter gir.

Det pågår spredning av koronavirus i Tromsø. Kriseledelsen er bekymret for risikoen som oppstår når mange personer i vårt område kommer tett sammen, slik det var på Svingen Disco i Målselv 10. oktober.

Vi oppfordrer alle som var til stede og deres nærkontakter til å være særdeles oppmerksomme på luftveissymptomer den neste uken og ta kontakt for prøvetaking dersom tegn på luftveisinfeksjon oppstår.

Vi oppfordrer alle til å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Nye nasjonale retningslinjer

12. oktober ble det innført nye retningslinjer:

 • En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne.
 • Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves.
 • Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.
 • Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.

Les mer om de nye retningslinjene her.

Nytt:

Influensavaksinering

Årets influensavaksinering vil av smittevernhensyn foregå etter timebestilling og i Lauvhallen.
Du kan lese mer om dette her

Aktuelle oppfølgingssaker:

Kontaktnummer for testing ved Astafjordlegen er 77 17 40 00. Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg.  Testing foregår klokken 1030 og må avtales innen klokken 0930 for test samme dag.

For kommunene Ibestad, Salangen og Lavangen utføres testene mandag til fredag etter avtale, ved legekontoret på Tennevoll.

 

Her kan du lese forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften):

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

 

Allmenne råd

 1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann evt sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd
 8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter
 9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver. 

 

Viktige telefonnummer

Hvem

Behov

Telefontider

Telefonnummer

Legekontoret

Ordinære henvendelser innenfor kontorets åpningstid

Link

77 17 40 00

Legevakten

Ordinære henvendelser utenfor legekontorets åpningstid

Link

116117

Nasjonal Koronatelefon

Informasjon og råd om Korona.

Hverdager 08-18 og helger 10-16

815 55 015

       

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy

Midlertidig lokal vakttelefon i forbindelse med søknader om sosialhjelp

Hverdager kl. 0900-1500

412 87 811

Mental Helse 

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

116123

Kirkens SOS

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

22 40 00 40

Alarmtelefonen for barn og unge

 

Døgnåpen

116 111

Barnevernsvakta

Bekymringsmeldinger

Døgnåpen

40 00 22 76

 

Kommuneledelsen er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no


Med hilsen

Kriseledelsen og Astafjordlegen

Salangen, Lavangen og Ibestad

 

 

 

 


 

Oppdatert informasjon pr. 17.09.20

Situasjonsoppdatering lokalt:

Smittespredningen er økende internasjonalt og i lokale områder i Norge. Risikoen for lokale utbrudd er nå høy. Viruset spres lett og vi er avhengig av at hver enkelt tar ansvar for å følge de regler og råd som nasjonale myndigheter gir. 

Det har vært registrert 2 personer med koronasmitte i Salangen, 3 personer i Lavangen og 1 person i Ibestad og Dyrøy.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy er:

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Positive tester 

Venter på svar 

Dyrøy

104

103

1

0

Ibestad

116

115

1

0

Lavangen

146

143

3

0

Salangen

272

270

2

0

Totalt       

638

632

6

0

 

Resultatet av testingen indikerer at det ikke foregår ukontrollert smitte i våre kommuner, men vi følger nøye med ettersom man ser en økende trend av smitte både i Norge og landene utenfor. Det er ikke påvist lokal smittespredning i Troms og Finnmark siste uke.

Nytt:

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i de oppdaterte allmenne rådene lenger ned.

Aktuelle oppfølgingssaker:

Kontaktnummer for testing ved Astafjordlegen er 77 17 40 00. Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg.  Testing foregår klokken 10.30 og må avtales innen klokken 09.30 for test samme dag.
For kommunene Ibestad, Salangen og Lavangen utføres testene mandag til fredag etter avtale, ved legekontoret på Tennevoll.

 

 

Her kan du lese forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften):

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

 

Allmenne råd

 1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann evt sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd
 8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter
 9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver. 

 

 

Oppdatert informasjon pr. 10.09.20

 

Situasjonsoppdatering lokalt:

Det har vært registrert 2 personer med koronasmitte i Salangen, 3 personer i Lavangen og 1 person i Ibestad og Dyrøy. Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy er:

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Positive tester 

Venter på svar 

Dyrøy

102

101

1

0

Ibestad

107

106

1

0

Lavangen

138

135

3

0

Salangen

247

2245

2

0

Totalt       

594

588

6

0

 

Resultatet av testingen indikerer at det ikke foregår ukontrollert smitte i våre kommuner, men vi følger nøye med ettersom man ser en økende trend av smitte både i Norge og landene utenfor. Det er ikke påvist lokal smittespredning i Troms og Finnmark siste uke.

Nytt:

Det er ikke noe vesentlig nytt å melde om.

Aktuelle oppfølgingssaker:

Den registrerte smittespredningen i Norge er for tiden lav, men sårbarheten for ukontrollert spredning er økende når samfunnet åpner opp. I tiden som kommer blir det ekstra viktig å holde fokuset på smittereduserende tiltak som hyppig håndvask, holde seg borte fra jobb og forsamlinger ved tegn på luftveisinfeksjon og ta kontakt for testing ved symptomer. Det er også viktig at man respekterer karanteneregler og ved reiser over landegrenser følger med på endringen av grønne, gule og røde land. 

Det er fortsatt slik at eldre er en spesielt utsatt gruppe for smitte av Covid-19 og spesielt gjelder dette beboere ved sykehjem. Det har over tid vært besøksrestriksjoner for å unngå at smitte skal komme inn til sykehjemmet. Dette har for mange blitt vanskelig og man åpner for å unngå for stor grad av begrensing av beboernes sosiale liv. Ved besøk vil det fortsatt være viktig med smitteverntiltak. Dette er lettere å kontrollere når beboer får besøk ved sykehjemmet enn når de reiser ut av institusjonen.

Ettersom smittespredningen nå er lav er det ved serveringssteder åpnet for buffet. I denne situasjonen har serveringsstedet særskilt ansvar for at smitteverntiltak gjennomføres.

Kontaktnummer for testing ved Astafjordlegen er 77 17 40 00. Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg.  

For kommunene Ibestad, Salangen og Lavangen utføres testene mandag til fredag etter avtale, ved legekontoret på Tennevoll.

 

 

Her kan du lese forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften):

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

 

 

Allmenne råd

 1. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet.
 2. Sykehjem har adgangsbegrensninger. Kontakt personalet for informasjon.
 3. Hygienetiltak opprettholdes.
 4. Er du syk, hold deg hjemme! Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.
 5. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.
 6. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig i karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon og i tråd med retningslinjene for prøvetaking covid-19. I noen tilfeller ved at man kjører med egen bil til Helsesenteret og helsepersonell tar prøve fra nese/ munn mens man sitter i bilen.
 7. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning.
 8. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.
 9. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise.
 10. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 11. Rengjør kontaktpunkter – dørhåndtak, vannkraner, serveringsbestikk.
 12. Rengjøring med vann og såpe er bra, og bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.
 13. Det skal tilrettelegges for å opprettholde 1 meters avstand til andre der vi møtes flere personer over tid (mer enn 15 minutter).
 14. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 15. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 16. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

 

 

 

 

 

*************************************************************************************************************************************************************

Situasjonsoppdatering lokalt pr. 02.09.20:

Det har vært registrert 2 personer med koronasmitte i Salangen, 3 personer i Lavangen og 1 person i Ibestad. Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er:

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Positive tester 

Venter på svar 

Dyrøy

96

95

1

0

Ibestad

103

102

1

0

Lavangen

129

126

3

0

Salangen

229

227

2

0

Totalt       

557

551

6

0

 

 

Resultatet av testingen indikerer at det ikke foregår ukontrollert smitte i våre kommuner, men vi følger nøye med ettersom man ser en økende trend av smitte både i Norge og landene utenfor. Det er ikke påvist lokal smittespredning i Troms og Finnmark siste uke.

Nytt

Idrettshaller gjenåpnes. Kriseledelsen har bestemt at idrettshallen kan gjenåpnes for tilpasset bruk av skoler, lag- og foreninger innenfor rammen av gjeldende smittevernfaglige retningslinjer. Gjenåpningen betinger at det etableres retningslinjer for trygg bruk av idrettshallen.
Koordinering og utarbeidelse av retningslinjene skal gjøres og kvalitetssikres av kommunelegen. Lag- og foreninger som ønsker å gjenoppta sin aktivitet i hallen må melde inn en egen ansvarlig person for den enkelte treningsgruppe, som vil gis opplæring i rutiner og retningslinjer for trygg bruk av idrettshallen for alle.
Kommunen vil ta kontakt med de enkelte brukerne for mer informasjon om gjenåpning. Nye rutiner og retningslinjer vil publiseres på kommunens hjemmeside så snart de er klare. 

Aktuelle oppfølgingssaker:

Den registrerte smittespredningen i Norge er for tiden lav, men sårbarheten for ukontrollert spredning er økende når samfunnet nå åpner opp. I tiden som kommer blir det ekstra viktig å holde fokuset på smittereduserende tiltak som hyppig håndvask, holde seg borte fra jobb ved tegn på luftveisinfeksjon og ta kontakt for testing ved symptomer. Det er også viktig at man respekterer karanteneregler og ved reiser over landegrenser følger med på endringen av grønne og røde land.

Det er fortsatt slik at eldre er en spesielt utsatt gruppe for smitte av Covid-19 og spesielt gjelder dette beboere ved sykehjem. Det har over tid vært besøksrestriksjoner for å unngå at smitte skal komme inn til sykehjemmet. Dette har for mange blitt vanskelig og man åpner for å unngå for stor grad av begrensing av beboernes sosiale liv. Ved besøk vil det fortsatt være viktig med

smitteverntiltak som er lettere å kontrollere når beboer får besøk ved sykehjemmet enn når de reiser ut av institusjonen.

Ettersom smittespredningen nå er lav er det ved serveringssteder nå åpnet for buffet. I denne situasjonen har serveringsstedet særskilt ansvar for at smitteverntiltak gjennomføres.

Til slutt vil vi minne om kontaktnummer for testing ved Astafjordlegen 771 74000 og vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg.

For kommunene Ibestad, Salangen og Lavangen utføres testene mandag til fredag på legekontoret på Tennevoll.

 

Her kan du lese forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften): Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

 

 

Allmenne råd

1. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet.

2. Sykehjem har adgangsbegrensninger. Kontakt personalet for informasjon.

3. Hygienetiltak opprettholdes.

4. Er du syk, hold deg hjemme! Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.

5. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.

6. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig i karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon og i tråd med retningslinjene for prøvetaking covid-19. I noen tilfeller ved at man kjører med egen bil til Helsesenteret og helsepersonell tar prøve fra nese/ munn mens man sitter i bilen.

7. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning.

8. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.

9. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise.

10. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.

11. Rengjør kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell.

12. Rengjøring med vann og såpe er bra, og bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.

13. Det skal tilrettelegges for å opprettholde 1 meters avstand til andre der vi møtes flere personer over tid (mer enn 15 minutter).

14. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.

15. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.

16. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

 

Informasjon fra Astafjordlegen 06.08.20

Situasjonsoppdatering lokalt:

 • Det har vært registrert 2 personer med koronasmitte i Salangen og 3 i Lavangen. Alle 5 er friske og ute av isolasjon.
 • Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er:

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Positive tester 

Venter på svar 

Ibestad

61

61

0

0

Lavangen

92

89

3

2

Salangen

154

152

2

1

Totalt       

307

302

5

3

Resultatet av testingen indikerer at det ikke foregår ukontrollert smitte i våre kommuner.

 

Nytt:

Besøksrestriksjoner for pårørende hjem fra utenlandsferie

Etter den senere tids utvikling og for å ta nødvendige forhåndsregler med hensyn til sårbare grupper og smittespredning av COVID-19, har kommuneoverlegen gjort ei vurdering med henvisning til HOL § 4-1, og anbefaler at pårørende/besøkende som har oppholdt seg i utlandet må vente i 10 dager før man besøker beboere på Lavangsheimen. Disse nye rutinene iverksettes umiddelbart.

Gjennomføring av private og offentlige arrangement

Siden vi nå opplever stadige flere tilfeller av smittespredning samtidig som man nærmer feiring av blant annet konfirmasjoner, er det verdt å repetere retningslinjene for gjennomføring av arrangement.

For tiden er det tillatt å samles inntil 20 personer i private sammenkomster, og inntil 200 personer til offentlige arrangementer

Hva er et offentlig arrangement?

Disse kriteriene må være oppfylt for at en samling av mennesker skal regnes som et offentlig arrangement.

 • Det må foregå på et offentlig sted
  Det vil i praksis bety alle andre steder enn private hjem - leilighet, hus, hytte eller annen fritidsbolig.
   
 • Det må finnes en ansvarlig arrangør
  Arrangøren skal sørge for at 
  • det finnes en liste over alle som er tilstede, slik at det er mulig å kontakte dem for smittesporing hvis det skulle forekomme smitte på arrangementet
  • smittevernreglene blir fulgt

For alle arrangementer, både private og offentlige, må smittevernreglene følges - i hovedtrekk:

 • god håndhygiene - vask hendene ofte, helst med såpe og vann, bruk håndsprit når såpe og vann ikke er tilgjengelig
 • god hostehygiene - host og nys helst i et papirhåndkle som du kaster etterpå, host i albuekroken om du ikke har papirhåndkle
 • hold en meters avstand til alle du ikke bor sammen med
 • syke skal holde seg hjemme og ikke delta på arrangementer, private eller offentlige

 

Aktuelle oppfølgingssaker:

Den registrerte smittespredningen i Norge er for tiden lav, men sårbarheten for ukontrollert spredning er økende når samfunnet nå åpner opp. I tiden som kommer blir det ekstra viktig å holde fokuset på smittereduserende tiltak som hyppig håndvask, holde seg borte fra jobb ved tegn på luftveisinfeksjon og ta kontakt for testing ved symptomer. Det er også viktig at man respekterer karanteneregler og ved reiser over landegrenser følger med på endringen av grønne og røde land. 

Det er fortsatt slik at eldre er en spesielt utsatt gruppe for smitte av Covid-19 og spesielt gjelder dette beboere ved sykehjem. Det har over tid vært besøksrestriksjoner for å unngå at smitte skal komme inn til sykehjemmet. Dette har for mange blitt vanskelig og man åpner for å unngå for stor grad av begrensing av beboernes sosiale liv. Ved besøk vil det fortsatt være viktig med smitteverntiltak som er lettere å kontrollere når beboer får besøk ved sykehjemmet enn når de reiser ut av institusjonen.

Ettersom smittespredningen nå er lav er det ved serveringssteder nå åpnet for buffet. I denne situasjonen har serveringsstedet særskilt ansvar for at smitteverntiltak gjennomføres.

Til slutt vil vi minne om kontaktnummer for testing ved Astafjordlegen 771 74000 og vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg.  

For kommunene Ibestad, Salangen og Lavangen utføres testene mandag til fredag på legekontoret på Tennevoll.

 

 

Her kan du lese forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften):

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

 

 

Allmenne råd

 1. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet. Idrettshallen forblir stengt til høsten.
 2. Sykehjem har adgangsbegrensninger. Kontakt personalet for informasjon.
 3. Hygienetiltak opprettholdes.
 4. Er du syk, hold deg hjemme! Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.
 5. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.
 6. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig i karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon og i tråd med retningslinjene for prøvetaking covid-19. I noen tilfeller ved at man kjører med egen bil til Helsesenteret og helsepersonell tar prøve fra nese/ munn mens man sitter i bilen.
 7. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning.
 8. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.
 9. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise.
 10. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 11. Rengjør kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell.
 12. Rengjøring med vann og såpe er bra, og bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.
 13. Det skal tilrettelegges for å opprettholde 1 meters avstand til andre der vi møtes flere personer over tid (mer enn 15 minutter).
 14. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 15. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 16. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

 

Oppdateringtidspunkt:

Nytt fra Lavangen 15.04:
Alle som har vært i isolasjon er nå friskmeldt og ute av isolasjon.

Situasjonsoppdatering lokalt: 

Fra uke 21 blir det oppdatering av informasjon hver onsdag og ved behov.

Situasjonsoppdatering: (oppdatert 22.07.20)

Situasjonsoppdatering 22.07.20:

Den registrerte smittespredningen i Norge er for tiden lav, men sårbarheten for ukontrollert spredning er økende når samfunnet nå åpner opp. I tiden som kommer blir det ekstra viktig å holde fokuset på smittereduserende tiltak som hyppig håndvask, holde seg borte fra jobb ved tegn på luftveisinfeksjon og ta kontakt for testing ved symptomer. Det er også viktig at man respekterer karanteneregler og ved reiser over landegrenser følger med på endringen av grønne og røde land. 

Det er fortsatt slik at eldre er en spesielt utsatt gruppe for smitte av Covid-19 og spesielt gjelder dette beboere ved sykehjem. Det har over tid vært besøksrestriksjoner for å unngå at smitte skal komme inn til sykehjemmet. Dette har for mange blitt vanskelig og man åpner for å unngå for stor grad av begrensing av beboernes sosiale liv. Ved besøk vil det fortsatt være viktig med smitteverntiltak som er lettere å kontrollere når beboer får besøk ved sykehjemmet enn når de reiser ut av institusjonen.

Ettersom smittespredningen nå er lav er det ved serveringssteder nå åpnet for buffet. I denne situasjonen har serveringsstedet særskilt ansvar for at smitteverntiltak gjennomføres.

Minner om kontaktnummer for testing ved Astafjordlegen 771 74000 alle med symptomer på luftveisinfeksjon oppfordres til å teste seg. 

Situasjonsoppdatering lokalt 15.07.20:

 • Ingen endringer siden 24.06.20

Situasjonsoppdatering lokalt 24.06.20:

Det er risiko for spredning av koronavirus pga. reiseaktivitet.
For å forhindre spredning, er det derfor viktig at du respekterer karantenereglene og at alle som har tegn til luftveisinfeksjon ringer og avtaler snarlig testing. Dersom du har forkjølelse, influensa, feber, hoste eller pustevansker, ber vi om at du ringer legekontoret og avtaler testing.

For kommunene Ibestad, Salangen og Lavangen utføres testene mandag til fredag på legekontoret på Tennevoll. Astafjordlegen har telefon 77 17 4 000

 

Situasjonsoppdatering lokalt 03.06.20:

 • Ingen endringer siden 28.05.20

Situasjonsoppdatering lokalt 28.05.20:

 • Ingen endringer siden 20.05.20

Situasjonsoppdatering lokalt 20.05.20:

 • Ingen endringer siden 13.05.20

Situasjonsoppdatering lokalt 13.05.20:

 • Det har vært registrert 2 personer med koronasmitte i Salangen og 3 i Lavangen. Alle 5 er ute av isolasjon
 • Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner
 •  I Tromsø er andelen smittede nå i øvre sjikt på landsbasis. Vi anbefaler derfor innbyggerne å begrense reiser dit til det nødvendige.
 • Det er 2 personer registrert i karantene i Salangen. 1 i Ibestad og Lavangen har ingen.
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i er 14 i Salangen, 5 i Lavangen, og 11 i Ibestad.

Situasjonsoppdatering lokalt 11.05.20:

 • Det har vært registrert 2 personer med koronasmitte i Salangen og 3 i Lavangen. Alle 5 er ute av isolasjon
 • Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner
 •  I Tromsø er andelen smittede nå i øvre sjikt på landsbasis. Vi anbefaler derfor innbyggerne å begrense reiser dit til det nødvendige.
 • Det er 2 personer registrert i karantene i Salangen. Lavangen og Ibestad har ingen.
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i er 14 i Salangen, 5 i Lavangen, og 11 i Ibestad.

Situasjonsoppdatering lokalt 06.05.20:

 • Ingen endringer siden 04.05.20

Situasjonsoppdatering lokalt 04.05.20:

 • Det har vært registrert 2 personer med koronasmitte i Salangen og 3 i Lavangen. Alle 5 er ute av isolasjon
 • Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner
 •  I Tromsø er andelen smittede nå i øvre sjikt på landsbasis. Vi anbefaler derfor innbyggerne å begrense reiser dit til det nødvendige.
 • Det er 1 person registrert i karantene i Salangen. Lavangen og Ibestad har ingen.
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i er 14 i Salangen, 5 i Lavangen, og 11 i Ibestad.

Situasjonsoppdatering lokalt 29.04.20:

 • Det har vært registrert 2 personer med koronasmitte i Salangen og 3 i Lavangen. Alle 5 er ute av isolasjon.
 • I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige.
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Bardu kommune
 • Det er nå ingen personer registrert i karantene i Salangen, Lavangen og Ibestad.
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 14 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige.

Situasjonsoppdatering lokalt 27.04.20:

 • Det har vært registrert 2 personer med koronasmitte i Salangen og 3 i Lavangen. Alle 5 er nå ute av isolasjon.
 • I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige.
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Bardu kommune
 • Det er nå ingen personer registrert i karantene i Salangen, Lavangen og Ibestad.
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 14 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige.

Situasjonsoppdatering lokalt 22.04.20:

 • Det har vært registrert 2 personer med koronasmitte i Salangen og 3 i Lavangen. Alle 5 er nå ute av isolasjon.
 • I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige.
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Bardu kommune
 • Det er nå ingen personer registrert i karantene i Salangen, Lavangen og Ibestad.
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 14 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige.

Situasjonsoppdatering lokalt 20.04.20:

 • Det er bekreftet 2 smittede i Salangen. De to smittede settes i tilknytning til hverandre. Smitten er sporet til innenlandsreise.
 • Det er bekreftet 3 smittet i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise
 • -Alle 5 smittede er nå ute av isolasjon
 •   I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige.
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Bardu kommune
 • Det er registrert 4 personer i karantene i Salangen.
 • Det er registrert 3 personer i karantene i Ibestad.
 • Det er registrert 0 personer i karantene i Lavangen.
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 14 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige.

Situasjonsoppdatering lokalt 15.04.20:

 • Det er bekreftet 2 smittede i Salangen. De to smittede settes i tilknytning til hverandre. Smitten er sporet til innenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 3 smittet i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. ​
 • I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Bardu kommune  
 • Det er registrert 4 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert 4 personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 4 personer i karantene i Lavangen. 
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 14 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige. 

Situasjonsoppdatering lokalt 12.04.20:

 •  Det er bekreftet 2 smittede i Salangen. De to smittede settes i tilknytning til hverandre. Smitten er sporet til innenlandsreise.
 • · Det er bekreftet 3 smittet i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.
 •  I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige.
 • · Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune
 • · Det er bekreftet 1 person smittet i Bardu kommune 
 • · Det er registrert 13 personer i karantene i Salangen. 
 • · Det er registrert 4 personer i karantene i Ibestad.
 • · Det er registrert 4 personer i karantene i Lavangen.
 • · Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 14 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige.

Situasjonsoppdatering lokalt 08.04.20:

 • Det er bekreftet 2 smittede i Salangen. De to smittede settes i tilknytning til hverandre. Smitten er sporet til innenlandsreise.
 • Det er bekreftet 3 smittet i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige.
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Bardu kommune
 • Det er registrert 16 personer i karantene i Salangen.
 • Det er registrert 4 personer i karantene i Ibestad.
 • Det er registrert 4 personer i karantene i Lavangen.
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 14 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige.

Situasjonsoppdatering lokalt 07.04.20:

 • Det er bekreftet 2 smittede i Salangen. De to smittede settes i tilknytning til hverandre. Smitten er sporet til innenlandsreise.
 • Det er bekreftet 3 smittet i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.
 •  I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige.
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Bardu kommune
 • Det er registrert 16 personer i karantene i Salangen.
 • Det er registrert 3 personer i karantene i Ibestad.
 • Det er registrert 5 personer i karantene i Lavangen.
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 14 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige.

Situasjonsoppdatering lokalt 05.04.20:

 • Det er bekreftet 2 smittede i Salangen. De to smittede settes i tilknytning til hverandre. Smitten er sporet til innenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 3 smittet i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Bardu kommune  
 • Det er registrert 13 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert 2 personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 5 personer i karantene i Lavangen. 
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 14 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige. 

Situasjonsoppdatering lokalt 03.04.20

 • · Det er bekreftet 2 smittede i Salangen. De to smittede settes i tilknytning til hverandre. Smitten er sporet til innenlandsreise.
 • · Det er bekreftet 3 smittet i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise
 • · I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige.
 • · Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune
 • · Det er bekreftet 1 person smittet i Bardu kommune
 • · Det er registrert 12 personer i karantene i Salangen.
 • · Det er registrert 2 personer i karantene i Ibestad.
 • · Det er registrert 10 personer i karantene i Lavangen.
 • · Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 14 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige.

Situasjonsoppdatering lokalt 02.04.20:

 • Det er bekreftet 2 smittede i Salangen. De to smittede settes i tilknytning til hverandre. Smitten er sporet til innenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 3*smittet i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.
 • I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Bardu kommune  
 • Det er registrert 18 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert XX personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 12 personer i karantene i Lavangen. 
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 13 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige. 
 • *) 01.04.20: 1 person er ute av isolasjon/karantene . 

Situasjonsoppdatering lokalt 01.04.20:

 • Det er bekreftet 2 smittede i Salangen. De to smittede settes i tilknytning til hverandre. Smitten er sporet til innenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 3* smittede i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Bardu kommune  
 • Det er registrert 25 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert XX personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 13 personer i karantene i Lavangen. 
  Lavangen:

*) 1 person er i kveld kl. 21.00 erklært smittefri og er ikke lenger i isolasjon/karantene. 

Situasjonsoppdatering lokalt 31.03.20:

 • Det er bekreftet 2 smittede i Salangen. De to smittede settes i tilknytning til hverandre. Smitten er sporet til innenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 3 smittet i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. ​
 • I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Bardu kommune  
 • Det er registrert 29 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert 15 personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 17 personer i karantene i Lavangen. 
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 13 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige. 

 

Situasjonsoppdatering lokalt 30.03.20:

 • Det er bekreftet 1 smittet i Salangen. Smitten er sporet til innenlandsreise. 
 •  Det er bekreftet 3 smittet i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
  • Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 
  • I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige. 

  • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune 

  • Det er bekreftet 1 person smittet i Bardu kommune  

  • Det er registrert 27 personer i karantene i Salangen.  

  • Det er registrert 15 personer i karantene i Ibestad. 

  • Det er registrert 26 personer i karantene i Lavangen. 

  • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 13 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige. 

Situasjonsoppdatering lokalt 29.03.20:

 • Salangen har fått påvist det første tilfelle av Covid-19. Pasienten er en mann som ble smittet på innenlands reise. Han har ivaretatt smittebegrensende tiltak og risikoen for lokal spredning vurderes derfor liten. Smittesporing gjennomføres.  
 • Det er bekreftet 3 smittet i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  
 • Det er registrert 49 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert 27 personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 36 personer i karantene i Lavangen. 
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 13 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige. 

Situasjonsoppdatering lokalt 27.03.20:

 • Pr. 27. mars er det bekreftet 3 personer med påvist koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 

 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  

 • Det er registrert 74 personer i karantene i Salangen.  

 • Det er registrert 29 personer i karantene i Ibestad. 

 • Det er registrert 36 personer i karantene i Lavangen. 

 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 13 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige. 

 

Situasjonsoppdatering lokalt 26.03.20:

 • Pr. 26. mars er det bekreftet 3 personer med påvist koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  
 • Det er registrert 84 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert 29 personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 38 personer i karantene i Lavangen. 
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 13 og 5 i Lavangen. Det er også meldt frivillige i Ibestad.  

Situasjonsoppdatering lokalt 25.03.20:

 • Pr. 25. mars er det bekreftet 3 personer med påvist koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  
 • Det er registrert 105 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert 29 personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 38 personer i karantene i Lavangen. 
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 13 og 5 i Lavangen. Det er også meldt frivillige i Ibestad.  

Situasjonsoppdatering lokalt 24.03.20:

 • Pr. 24. mars er det bekreftet 3 personer med påvist koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  
 • Det er registrert 110 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert 35 personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 38 personer i karantene i Lavangen. 
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er oppe i 13. Det er frivillige også i Lavangen og Ibestad.  

Situasjonsoppdatering lokalt 23.03.20:

 • Pr. 23. mars er det bekreftet 3 personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune
 • Det er registrert 111 personer i karantene i Salangen.
 • Det er registrert 35 personer i karantene i Ibestad.
 • Det er registrert 38 personer i karantene i Lavangen.

Situasjonsoppdatering lokalt 22.03.20:

 •  3 personer med påvist koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  
 • Det er registrert 121 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert xx personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert xx personer i karantene i Lavangen. 

Situasjonsoppdatering lokalt 21.03.20:

 •  3 personer med påvist koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  
 • Det er registrert 120 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert xx personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 33 personer i karantene i Lavangen. 

Situasjonsoppdatering lokalt 20.03.20:

 • Pr. 20. mars er det bekreftet 3 personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  
 • Det er registrert 121 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert xx personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 33 personer i karantene i Lavangen. 

Situasjonsoppdatering lokalt 19.03.20:

 • Pr. 19. mars er det bekreftet 3 personer med påvist koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  
 • Det er registrert 126 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert 33 personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 32 personer i karantene i Lavangen. 

Situasjonsoppdatering lokalt 18.03.20:

 • Pr. 18. mars er det bekreftet 3 personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune   
 • Utover dette foreligger ingen positive prøver i Salangen, Lavangen og Ibestad. 
 • Det er registrert 126 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert 33 personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 26 personer i karantene i Lavangen. 

Situasjonsoppdatering lokalt 17.03.20:

 • Pr. 17. mars er det bekreftet 3 personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.  
 • Utover dette foreligger ingen positive prøver i Salangen, Lavangen og Ibestad. 
 • Det er registrert 123 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert  33 personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 14 personer i karantene i Lavangen. 

Situasjonsoppdatering lokalt 16.03.20:

 • Pr. 16. mars er det bekreftet 3 personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.
 • Utover dette foreligger ingen positive prøver i Salangen, Lavangen og Ibestad.
 • Det er registrert 104 personer i karantene i Salangen.
 • Det er registrert 22 personer i karantene i Ibestad.
 • Lavangen: Avklares nærmere.

Situasjonsoppdatering lokalt 15.03.20:

 • Pr. 15. mars er det bekreftet 3 personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.
 • Utover dette foreligger ingen positive prøver i Salangen, Lavangen og Ibestad.

 

 •  

Situasjonsoppdatering lokalt 14.03.20:

 • Pr. 14. mars er det fremdeles kun bekreftet 2 personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.
 • Utover dette foreligger ingen positive prøver i Salangen, Lavangen og Ibestad.

Kontakttelefoner:

 

Nasjonal koronatelefon 815 55 015.
Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten

Legekontoret har telefon 77174000. Legevakten har telefon 116117

Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon. Den er døgnåpen. Tlf. 116 111. 
Barnevernsvakta Midt-Troms: Tlf. 40 00 22 76 

Kommuneledelse er alltid tilgjengelig ved akutte behov. 
Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no 

Kriseledelsen og Astafjordlegen
Salangen, Lavangen og Ibestad

sal-lav-ibe_300x130_220x95.png

Status testing og retningslinjer for testing av koronavirus - Covid-19 (oppdatert 22.07.20)

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 22.07.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

55

55

0

1

Lavangen

84 81 3 0

Salangen

142 140 2 0
Totalt 281 276 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 15.07.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

54

54

0

0

Lavangen

81 78 3 0

Salangen

138 136 2 0
Totalt 273 268 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 08.07.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

52

52

0

0

Lavangen

78 75 3 0

Salangen

135 133 2 0
Totalt 265 260 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 02.07.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

46

46

0

0

Lavangen

69 66 3 0

Salangen

130 128 2 0
Totalt 245 240 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 24.06.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

46

46

0

0

Lavangen

69 66 3 0

Salangen

121 119 2 0
Totalt 236 231 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 03.06.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

39

39

0

0

Lavangen

69 66 3 0

Salangen

113 111 2 0
Totalt 221 216 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 28.05.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

39

39

0

0

Lavangen

67 64 3 0

Salangen

108 106 2 0
Totalt 214 209 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 20.05.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

35

35

0

0

Lavangen

64 61 3 0

Salangen

106 104 2 0
Totalt 205 200 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 13.05.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

34

34

0

0

Lavangen

62 59 3 0

Salangen

102 100 2 0
Totalt 198 193 5 0
 

 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 11.05.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

34

34

0

0

Lavangen

61 58 3 0

Salangen

100 98 2 0
Totalt 195 190 5 0
 

 

 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 06.05.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

31

31

0

0

Lavangen

57 54 3 0

Salangen

95 93 2 0
Totalt 183 178 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 04.05.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

31

31

0

0

Lavangen

56 53 3 0

Salangen

91 89 2 0
Totalt 178 172 5 0

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 29.04.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

 162

157

5

0

 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 27.04.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

 155

150

5

0

 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 22.04.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

 147

141

5

1

 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 15.04.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

 134

128

5

1

 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 12.04.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

 134

126

5

3

 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 08.04.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

 131

121

5

 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 07.04.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

 131

121

5

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 05.04.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

126 

121 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 03.04.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

127

115

5

7

 
 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 02.04.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

126

106 

5

15

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 01.04.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

111 

96 

4

10 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 31.03.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

106

94

5

7

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 30.03.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

104 

92 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 29.03.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

97 

91 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 27.03.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

91 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 26.03.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

91 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 25.03.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

91 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 24.03.20:   

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

91 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 23.03.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

90

86 

1

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 22.03.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

89 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 21.03.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

89 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 20.03.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

89 

79 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 19.03.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

63 

53 

7

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.


Retningslinjer for testing Covid-19, følgende skal testes: 

 • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus 
 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon 
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon 
 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokalt legekontor 
 • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer 
 • Øvrige testes ikke 

 De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt helsepersonell og visse pasientgrupper som får luftveissymptomer. Dette kan bli endret når flere prøver blir tilgjengelig

I tillegg gjelder dette for Lavangen: (oppdatert 03.06.20)

Nytt 03.06.20 i Lavangen:

Lauvhallen blir ikke åpnet i vår.

Nytt 28.05.20 i Lavangen:

Lokal Korona-informasjonstelefon: Telefonnummer: 400 07 218. Stenger fra 1. juni.

Nytt 20.05.20 i Lavangen:

Lavangsheimen åpnet for besøkende

Nytt 11.05.20 i Lavangen:

Lavangen skole åpner for alle årstrinn denne uka.

Nytt 04.05.20 i Lavangen:

 • Barn og besteforeldre kan møtes dersom de opprettholder gode smittevernråd. Møtene bør helst skje utendørs. Dersom du er helt frisk og under 65 år, kan du møte barnebarn inne, men du må prøve å holde avstand.
 • Lavangsheimen er fremdeles stengt for besøk jmf. nasjonale retningslinjer.  

Nytt 29.04.20 i Lavangen:

 • Astafjordlegen avd. Lavangen åpnes igjen opp for mer normalisert pasientbehandling. Det krever imidlertid et godt smittevern regime for å ivareta sikkerheten til pasienter og personale best mulig.
 • Årets feiring av 17. mai blir annerledes med de begrensningene koronatiltakene gir. Vi håper allikevel at alle vil delta så langt mulig, og vi vil oppfordre til kreativitet i bruk av digitale og andre praktiske løsninger som kan gi en flott feiring! Programmet for Lavangen er ikke klart pr. i dag. Se egen nyhetsartikkel.

Nytt 22.04.20 i Lavangen:

Lavangen skole åpner for 1-4 trinn og SFO mandag 27 april. Det vil bli innført smittevernfaglige tiltak i tråd med veilederen og lokale tilpasninger. Foreldre blir informert. 

Nytt 20.04.20 i Lavangen:

Barnehagene åpnet mandag 20. april barnehagene for barna. Fokus er helse, omsorg og glede.
Det åpnes trinnvis med redusert åpningstid for barn etter tett dialog med foreldre. Peronalet i barnehagene takker foreldrene for et godt samarbeid.
I barnehagen er barna er delt inn i mindre grupper (kohorter).
Det er innført gode smittevernrutiner med forsterket renhold av lokalene.  Personalet i barnehagene har også satt i gang en rekke tiltak for å begrense smitte og å gjøre åpningen av barnehagene forsvarlig. Tiltakene er utarbeidet i samarbeid med smittevernfaglig kompetanse og er i tråd med veilederen fra Udir om gjenåpning av barnehager.

For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage og SFO (SFO fra uke 18), gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Foreldrene kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte. Foreldre som holder barna hjemme uten helsegrunner, må betale eller si fra seg plassen.

Nytt 15.04.20 i Lavangen:

Kriseledelsen og administrasjonsstaben reduserer møtehyppigheten til to møter pr uke. Ved behov vil hyppigheten øke igjen. Dette innebærer at nyhetsoppdateringer vil komme på mandager og onsdager eller ved spesielle hendelser.

Koronatelefonen opplever færre henvendelser den siste tiden. Derfor vil det kun være åpent på hverdager i tidsrommet 8.00-15.00. Tlf.nr. 40007218.

Det jobbes med etablering av rutiner i forbindelse med gjenåpning av barnehager og småskolen.

Karantenebestemmelsene etter innenladsreiser sør for Nordland fylke er opphevet.

Nytt 08.04.20 i Lavangen:

 

Nytt 05.04.20 i Lavangen:

Møte i kommunestyret 07.04.20 skal behandle sak om kommunale tiltak for lokalt næringsliv

Nytt 01.04.20 i Lavangen:

1 person er i kveld kl. 21.00 erklært smittefri og er ikke lenger i isolasjon/karantene. 
Formannskapet har 31.03.20 gjort vedtak om ny periode med restriksjoner. Vedtaket kan du leser HER

Astafjordlegen og kriseledelsen i Lavangen kommune

Nytt 31.03.20 i Lavangen:

Astafjordlegen oppretter ekstra sengepost for å øke lokal behandlingskapasitet i Salangen, Lavangen og Ibestad 

Kommunene Ibestad, Lavangen og Salangen øker nå lokal behandlingskapasitet i regi av Astafjordlegen for å møte en situasjon med lokal smittespredning og økt behandlingsbehov.  

Plan er å legge til rette for etablering av en intermediæravdeling (sengepost) i to trinn. Avdelingen vil utrustes og bemannes for å kunne gi nødvendig behandling personer smittet med covid-19. Enten før disse må overføres til sykehus, eller etter intensivbehandling ved sykehus er avsluttet, men videre pleie er påkrevet.  

Avdelingen planlegges etablert ved Lavangsheimen i Lavangen. Lavangsheimen deles opp i tre adskilte soner. En av sonene – Mettestua – forbeholdes pasienter som skal videreføres på Lavangsheimen. Neste sone forbeholdes første etableringstrinn med om lag seks pasienter. Første trinnet kan etableres uten omfattende flytting av pasienter ut fra Lavangsheimen.  

Trinn to utgjør storavdelingen ved Lavangsheimen, og kan skaleres til et behov på over 30 pasienter. Aktivering av dette trinnet vil medføre flytting av de friskeste pasientene til Fjellkysten der ordinær drift videreføres. Det er planlagt og inngått nødvendige avtaler med Fjellkysten for å tilrettelegge for dette.  

Trinn to inbefatter også å inkludere Bardu og Dyrøy kommune i samarbeidet. Årsaken er at vi i felleskap bedre vil være i stand til å bemanne avdelingen med kompetent personell. I tillegg gir det større fleksibilitet og muliget for gjensidig støtte mellom kommunene i en situasjon hvor smittespredningen neppe rammer like hardt i hver kommune samtidig.  

Salangen, Lavangen og Ibestad samarbeider nå om bemanning, utrustning og opptrening av personale. Bardu og Dyrøy inkluderes i videre planlegging frem mot påske. Målet er at alt skal være ferdig forberedt til påske, slik at avdelingen hurtig kan etableres dersom behovet oppstår.  

Berørte pasienter, personale og pårørende er informert.  

Det legges til rette for en pressekonferanse kl 11.00 i Lavangen onsdag med ordførere, kommunelege, assisterende kommunelege, avdelingsleder og leder for Astafjordlegen. 

Vakttelefon NAV 

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har opprettet en midlertidig lokal vakttelefon for henvendelser som haster vedrørende sosiale tjenester, for jobbsøkere og arbeidsgivere.  
Ring oss på tlf.nr 412 87 811, hverdager mellom kl. 0900-1500.  

Vi prioriterer hjelp i saker som handler om penger til livsopphold. Andre typer møter kan bli utsatt eller avlyst. Timeavtaler gjennomføres pr. telefon eller video. 

Husk at du på nav.no kan: 

 • Søke om økonomisk sosialhjelp.  

 • Søke om forskudd på dagpenger. 

 • Sende spørsmål om sosiale tjenester. 

 • Finne oppdatert informasjon. 

 

Alarmtelefon for barn og unge 

Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon. Den er døgnåpen. Tlf. 116 111. 
Barnevernsvakta Midt-Troms: Tlf. 40 00 22 76 

Nytt 30.03.20 i Lavangen:

Intermediæravdeling (sengepost) – plan for økt lokal behandlingskapasitet 
Kommunene Ibestad, Lavangen og Salangen planlegger nå i regi av Astafjordlegen for en situasjon med økt behov for lokal behandlingskapasitet i tilfelle vi får lokal smittespredning med påfølgende behandlingsbehov.  
Plan er å legge til rette for etablering av en intermediæravdelingen i to trinn. Avdelingen planlegges etablert ved Lavangsheimen i Lavangen. Trinn en vil kunne ta imot om lag seks pasienter. Trinn to kan skaleres til et behov på vel 30 pasienter, og inkluderer da også Bardu kommune i samarbeidet.   

De tre kommunene samarbeider nå om bemanning, utrustning og opptrening av personale. Målet er at alt skal være ferdig forberedt til påske, slik at avdelingen hurtig kan etableres dersom behovet oppstår.  

Berørte pasienter, personale og pårørende er informert. Det vil bli gitt ytterlig informasjon om planene i morgen kveld.  

Vakttelefon NAV 

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har opprettet en midlertidig lokal vakttelefon for henvendelser som haster vedrørende sosiale tjenester, for jobbsøkere og arbeidsgivere.  
Ring oss på tlf.nr 412 87 811, hverdager mellom kl. 0900-1500.  
Vi prioriterer hjelp i saker som handler om penger til livsopphold. Andre typer møter kan bli utsatt eller avlyst. Timeavtaler gjennomføres pr. telefon eller video. 

Husk at du på nav.no kan: 

 • Søke om økonomisk sosialhjelp.  
 • Søke om forskudd på dagpenger. 
 • Sende spørsmål om sosiale tjenester. 
 • Finne oppdatert informasjon. 

 

Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon. Den er døgnåpen. Tlf. 116 111. 
Barnevernsvakta Midt-Troms: Tlf. 40 00 22 76 

Nytt 25.03.20 i Lavangen:
Regjeringen har bestemt at alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Lavangen skole kommer med informasjon om dette til de elevene det gjelder.

Nytt 24.03.20 i Lavangen:
Lavangen kommune har derfor besluttet å opprettholde tidligere vedtatte karantenebestemmelser knyttet til reisende fra sør for Nordland.  
Videre vil kommunen forberede seg på å kunne opprettholde et barnehagetilbud for personell i kritiske funksjoner som ev. må være på jobb i påskeperioden.  

Regjeringa har vedtatt at alle skoler og barnehager er stengt til 13.april. 
Fritak for foreldrebetaling gjelder for perioden det er stengt som følge av korona. Dette gjelder også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre i samfunnskritiske stillinger og barn med særlige omsorgsbehov. 

Nytt 19.03.20 i Lavangen: 

 •  Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid, kan kontakte de døgnåpne hjelpetelefonene til  Mental Helse (116 123) eller Kirkens SOS (22 40 00 40). 

 • Kommunens personell i tjenesten for psykisk helse og rusarbeid er tilgengelig på dagtid på telefon 922 06 034/ 909 55 489


Kriseledelsen i Lavangen kommune har med hjemmel i smittevernloven besluttet å innføre ytterligere midlertidige tiltak utover nasjonale retningslinjer for å begrense utbredelse av Covid-19: 

 • Alle som kommer til Lavangen etter innlandsreiser sør for Nordland fylke skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 09.03.2020.  

 • Fester unngås, og ansamlinger blant folk reduseres til et minimum. 
  Foreldrebetaling barnehage 

 • Foreldre som har tatt sitt barn ut av barnehage skal ikke betale for ubenyttet plass fra 13. mars og så lenge tilbudet ikke kan benyttes. 
  Faktura for mars sendes ut med forfall i april, og vil kun innholde den perioden barnet har vært i barnehage (fra 01. - 12.03.20).

  Foreldrebetaling SFO 

  Foreldre som har tatt sitt barn ut av SFO skal ikke betale for ubenyttet plass fra 13. mars og så lenge tilbudet ikke kan benyttes. 
  Faktura for mars måned sendes ut med forfall i april, og vil kun inneholde den perioden barnet var i SFO (fra 1.03-12.03). 

  De som er omfattet av unntaksbestemmelsen (som fortsatt benytter barnehage og SFO) vil bli fakturert for faktisk bruk av tilbudet. 

  Informasjonsskriv lagt i postkassene til alle husstander 18.03.20

  «Ved tvil om forståelse av tiltakene skal strengeste – sikreste tolkning legges til grunn» 

Er du i karantene? Fyll ut skjema: (oppdatert 24.03.20)

skjema.jpg

 

Registrering av karantene på skjema skal gjøres uansett om du har vært i kontakt med kommunens helsetjenester og tatt prøver eller ikke. 

 

Forskrift om karanteneisolasjon, og forbud om opphold på fritidseiendommer  

§2. Karanteneplikt 
Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Tredje punktum gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr. 

Lokalt gjelder at personer i karantene ikke skal oppsøke butikker.  

Lokalt gjelder at personer som har oppholdt seg nasjonalt sør for Nordland skal i karantene (regnet fra 09.03.20)Her må den enkelte bruke fornuft og velge den sikre løsningen frivillig 

§3. Unntak fra karanteneplikt 
Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra § 1 når de reiser til og fra arbeid. 

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt. Bruk av unntaket skal avklares med Lavangen kommune

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. 

 


 

Regjeringen har bedt påtalemyndigheten håndheve brudd på bestemmelsene om karantene og opphold på fritidseiendommer strengt.  

 • Riksadvokaten har fastsatt at brudd på karantenebestemmelsene normalt straffes med bot på 20 000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til 15 000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager. 

Har du helsefaglig bakgrunn? (oppdatert 18.03.20)

Vi har behov for flere hender innenfor pleie og omsorg og helsetjenesten i kommunen.

Vi ønsker derfor å lage en oversikt over personer som vi kan kontakte ved eventuelt behov.  skjema-knapp.jpg

Har du helsefaglig bakgrunn men jobber med noe annet nå?
Er du student eller er du permittert fra din egentlige jobb og ønsker å bidra?
Registrer deg på skjemaet

Takk for at du stiller deg villig til å bidra

Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling: 
For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i helseberedskapsloven gjort følgende vedtak: 

 1. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020. 

 1. Helsepersonell frarådes å foreta unødige innenlandsreiser med kollektivtransport som tog, buss og fly. Slike reiser bør begrenses til det helt nødvendige. 


Helsepersonell som omfattes av forbudet: 
Forbudet omfatter helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen. 

Forbudet omfatter også private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen, jf. helseberedskapslovens § 1-3 c). 

 Utgiftsdekning ved kansellerte private utenlandsreiser som allerede er bestilt: 
Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap. Påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikringen kompenseres av det offentlige. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om kompensasjon for påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikring for helsepersonellet som blir berørt av dette tiltaket. 

Dette gjelder både helsepersonellet og reisefølget (nær familie). 

Pressekonferanse: Intermediæravdeling (sengepost) 01.04.20

Folkeblad.jpg

Informasjon fra kommuneoverlegen (Oppdatert 28.05.20)

Kommuneoverlegens anbefaling 20.05.20:

 • Gode råd ang. håndhygiene.
  God håndhygiene er nødvendig for å begrense smittespredning. Vask med såpe og vann er mest effektivt og er helt nødvendig hvis hendene er tilsølt.
  Sprit tilsatt glycerol virker på ren hud og er mindre irriterende for huden enn gjentatt såpevask.
  Håndeksem bør forebygges med hudkrem. Den kan gjerne inneholde karbamid som holder på fuktigheten, men karbamid kan gi svie på sår hud, spesielt hos barn.

 • Pneumococcvaksine.
  Vaksine mot lungebetennelsesbakterien pneumococc har vært forbeholdt personer med særlig høy risiko for sykdom.
  Nå er tilgangen på vaksine bedre og alle i risikogruppene som ikke har tatt vaksine siste 10 år, oppfordres til dette. Personer uten milt eller som bruker immunhemmende medisiner, bør ta vaksinen hvert 5. år.

Kommuneoverlegens vurdering av koronapandemien og smittespredning 15.04.20:

I februar steg antall koronasmittede i Europa kraftig, spesielt i Nord-Italia. 

Etter vinterferien fikk vi smittespredning i Norge og denne kunne spores tilbake til vinterferiesteder i Italia og Østerrike. Lenge var smitteforekomsten høyere i Sørnorge og det var grunn til å innføre karantene, ikke bare for personer som kom fra utlandet, men også tilreisende fra områdene sør for Nordland. 

Vi har brukt denne tiden der det ikke har vært nevneverdig smittespredning i vårt område, til å bygge opp materiell og planer og øke kompetansen hos vårt personell, slik at vi kan gi nødvendig omsorg og pleie også til personer med koronasmitte og pleie-/ omsorgsbehov. 

Vi fryktet smittespredning i påsken, men har så langt ikke funnet holdepunkter for dette. 

Etter hvert har smittenivået i Troms og Finnmark havnet nær landsgjennomsnittet og grunnlaget for innenlands karantene svekkes derfor. Forskjellen til utlandet er fortsatt stor og antall dødsfall hos koronasmittede i Sverige er 8 ganger høyere enn i Norge. Karantene for tilreisende fra utlandet er derfor fortsatt berettiget. På denne bakgrunn er de lokale karantenebestemmelsene opphevet. 

Risikoen for smittespredning er likevel fortsatt klart til stede og vi må forvente smittetilfeller også i vårt område i ukene og månedene som kommer. Dette vil bli mer utfordrende etter hvert som normale samfunnsfunksjoner gjenopptas. 

Fortsatt oppfordrer jeg alle til å unngå unødvendige reiser. God håndhygiene og forsiktighet i forhold til sosial omgang har en vesentlig smitteforebyggende betydning. Unngå å smitte andre – hold deg hjemme hvis du blir forkjølet eller får influensalignende sykdom. 

Jeg oppfordrer alle til å være ute når det er mulig, bruk naturen, gå turer. Dette er sunt både for kropp og sjel. Jogging og sykling representerer ingen vesentlig smittefare. Vi har et fortrinn med vår spredte bebyggelse og nærhet til naturen. Det bør vi benytte! 

 

 

Kommuneoverlegens youtube hilsen 08.04.20:

Screenshot_1.jpg

Kommuneoverlegens youtube hilsen 28.05.20:

nesje.jpg

 

Nasjonale forbud mot/stenging av - og åpning: (forskrifter og lover) (oppdatert 28.05.20)

Følgende endringer 28.05.20

Regjeringen har gitt følgende anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner:

o Det må legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner så langt det er mulig under covid-19. Besøkene vurderes og avtales i forkant. Dette er allerede ivaretatt i Lavangen. Eventuelle nye lokale prosedyrer vil vurderes fortløpende.

o Pasienter og beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner kan i utgangspunktet bevege seg fritt utendørs, også utenfor institusjonsområdet, med mindre det er fattet et tvangsvedtak med restriksjoner på utgang. Lokale retningslinjer på dette vil komme senest onsdag 3. juni.

o Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør legge til rette for at pårørende kan gi gaver til pasienter eller brukere under covid-19-epidemien.

o Kommunen må, så langt det er mulig, sørge for å gjenåpne dagtilbud som er blitt stengt under covid-19-epidemien. Dette må skje på en måte som ivaretar smittevernet, om nødvendig må åpningen skje gradvis.

Regjeringen har i tillegg varslet om en ny veileder for skoler og barnehager gjeldende fra og med 2. juni. I hovedsak vil den nye veilederen åpne opp for normale gruppe- og klassestørrelser, men med fortsatt fokus på hygiene og å unngå fysisk kontakt. Skolen og barnehagen vil så snart som mulig informere elever og de foresatte om oppdaterte lokale retningslinjer i henhold til den nye veilederen.

Følgende endringer ble vedtatt nasjonalt, 06.05.20

Det er kommet veileder «Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) Covid -19» Den kan du lese her:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19 

Følgende endringer ble vedtatt nasjonalt, 20.04.20

Forbudet mot overnatting på hytter og fritidseiendommer i andre kommuner enn man er folkeregistrert oppheves fra og med 20.04.20. Det gjøres likevel oppmerksom om at det fortsatt er en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser. Utenbygdsboende kan overnatte på campingplasser f.o.m. 20.04. da det lokale vedtaket er knyttet opp til forbud mot overnatting i fritidsboliger. 

 

Følgende endringer ble vedtatt nasjonalt, 07.04.20:

Barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også. Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning. Det er et mål at alle elevene skal være tilbake på skolen før sommeren.

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april. De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Hytter

 20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves. Det oppfordres fremdeles til å begrense bevegelsesmønsteret.

Virksomheter

20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører, massasje og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Andre tiltak

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.
 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.
 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

 


 

25.03.20:

Regjeringen har bestemt at alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Lavangen skole kommer med informasjon om dette til de elevene det gjelder.

24.03.20:

Regjeringen har bestemt at alle corona-tiltakene videreføres frem til og med 13. april. Les alt under for full oversikt. Dette inbefatter blant annet:  

 • Skoler og barnehager vil være stengt til og med 13. april i første omgang.  

 • Hytteforbudet videreføres også til og med 13. april. 

 • Det bør ikke være mer enn fem personer i en gruppe når man er ute, og folk bør holde minst to meters avstand innendørs. Endringen trår i kraft 27. mars, men statsministeren oppfordrer til å starte allerede nå. 

Begrunnelsen for å videreføre tiltakene er behovet for å redusere hastigheten smitten sprer seg med. FHI har beregnet at antall smittede kunne nå opptil 223.750 personer på nasjonal basis dersom tiltakene ikke ble videreført.  

Smittepresset i Nord-Norge er fremdeles lavt. Samtidig er det fremdeles behov for å kjøpe tid til anskaffelse av smittevernmateriell, implementere lokale tiltak, og bygge opp kapasitet innenfor primær- og spsialisthelsetjenesten/sykehusene i fylket.  

Lavangen kommune har derfor besluttet å opprettholde tidligere vedtatte karantenebestemmelser gjengitt under §2 lenger ned knyttet til reisende fra sør for Nordland.  

Videre vil kommunen forberede seg på å kunne opprettholde et barnehagetilbud for personell i kritiske funksjoner som ev. må være på jobb i påskeperioden.  

Forskrift om karanteneisolasjon, og forbud om opphold på fritidseiendommer  

§2. Karanteneplikt 
Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Tredje punktum gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr. 

Lokalt gjelder at personer i karantene ikke skal oppsøke butikker.  

Lokalt gjelder at personer som har oppholdt seg nasjonalt sør for Nordland skal i karantene (regnet fra 09.03.20)Her må den enkelte bruke fornuft og velge den sikre løsningen frivillig 

§3. Unntak fra karanteneplikt 
Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra § 1 når de reiser til og fra arbeid. 

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. 

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. 


20.03.20:
Kommunen gjør oppmerksom på at forbudet mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen nå trer i kraft. 
Strengt nødvendig vedlikehold
eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Unntak vil også gjøres for personell som anvender fritidseiendommen i forbindelse med jobb i kritisk
samfunnsfunksjon i oppholdskommunen (for eksempel helse).

Forskrift om karantene, siolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Corvid-19
§ 5. Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS COV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i en annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon
etter § 4 i forskriften.

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål vedrørende denne saken.


For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern: 

a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter  
b) Kiropraktorer  
c) Optikere  
d) Fotterapeuter  
e) Logopeder  
f) Psykologer  
g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin  
h) Virksomheter som utfører alternativ behandling  
i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.  

Unntak:

Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås. 

 

Følgende tiltak som er iverksatt gjelder fremdeles: 

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet. For å stoppe spredning av Koronasmitte (Covid-19) og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet med hjemmel i smittevernloven vedtatt stenging av: 

1. Barnehager 
2. Barneskoler 
3. Ungdomsskoler 
4. Videregående skoler 
5. Universiteter og høyskoler 
6. Andre utdanningsinstitusjoner. 

Skoler og barnehager stenges til 26. mars, i første omgang. Det vil fra uke 12 bli gitt ulike oppgaver til elevene som de skal jobbe med hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer direkte fra skolen. 

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder:  
Foresatte som må på jobb og har kritiske samfunnsfunksjoner får et tilbud om å levere i barnehage og skole tom. 4. klasse. Tilbudet gjelder til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. De som trenger et slikt tilbud, tar kontakt med rektor eller styrer i barnehagen. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Det er et mål å få færrest mulig barn i barnehage og skole for å holde smittepresset nede, og hindre spredning. 

Helsedirektoratet har også med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd fattet vedtak om forbud mot/stenging av: 

 1. Kulturarrangementer 

 1. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs 

 1. Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. 

 1. Treningssentre 

 1. Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende 

 1. Svømmehaller, badeland og liknende 


Karantene- og testbestemmelser fra Helse- og omsorgsdepartementet: (Pr 15.03.20)

§1. Virkeområde

Forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Norge, jf. smittevernloven § 1-2 første ledd.

 

§2. Karanteneplikt

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Tredje punktum gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Lokalt gjelder at personer i karantene ikke skal oppsøke butikker.

Lokalt gjelder at personer som har oppholdt seg nasjonalt sør for Nordland skal i karantene (regnet fra og med 10.03.20).  
Her må den enkelte bruke fornuft og velge den sikre løsningen frivillig.
 

§3. Unntak fra karanteneplikt

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1. Bruk av unntaket skal avklares med Ibestad kommune.

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

 

§4. Isolering
Personer i karantene som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering. Personer som har symptomer som nevnt i første ledd ved ankomst til Norge, skal umiddelbart i isolering på sted anvist av kommunelegen. Personer med symptomer kan ikke benytte offentlig transport til anvist sted for isolering. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer og ikke ha nærkontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig.

Personer omfattet av første og andre ledd skal oppholde seg i isolasjon fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet.

 

§5.  Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt helsepersonell og visse pasientgrupper som får luftveissymptomer. Dette kan bli endret når flere prøver blir tilgjengelig.

«Ved tvil om forståelse av tiltakene skal strengeste – sikreste tolkning legges til grunn» 

Andre kontakttelefoner:

 • NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har opprettet en midlertidig lokal vakttelefon for henvendelser som haster vedrørende sosiale tjenester, for jobbsøkere og arbeidsgivere.  
  Ring oss på tlf.nr 412 87 811, hverdager mellom kl. 0900-1500.  

 • Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon. Den er døgnåpen. Tlf. 116 111. 
  Barnevernsvakta Midt-Troms: Tlf. 40 00 22 76 

 •  Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid, kan kontakte de døgnåpne hjelpetelefonene til  Mental Helse (116 123) eller Kirkens SOS (22 40 00 40). 

 • Kommunens personell i tjenesten for psykisk helse og rusarbeid er tilgengelig på dagtid på telefon 922 06 034909 55 489

Trenger du hjelp til å få handlet dine dagligvarer? (oppdatert 18.03.20)

Hvordan skaffe seg mat og nødvendige tjenester ved hjemmekarantene: 
Kriseledelsen anbefaler at behov for mat og nødvendige varer løses på følgende måte i prioritert rekkefølge: 

1. Be om assistanse fra naboer/familie 
2. Be om assistanse fra venner/bekjente 
3. Be om støtte/hjelp fra kommunen

Nytt pr. 08.04.20: Ta direkte kontakt med Coop Prix Tennevoll tlf. 77 17 59 99.

Må du korona-avlyse? -søknadsfrist 21.04

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivilighet. Søknadsfrist 21.04.20.

Fra 14. april 2020 kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. 

Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen. Det ble åpnet for søknader 14. april, god informasjon, veiledning og spørsmål og svar på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot arrangører i kultursektoren.

Les mer om disse ordningene på deres nettsider www.lottstift.no og www.kulturradet.no

 

Troms og Finnmark fylkeskommune

Ytterlige tiltak, og oppfølging av tidligere lokale tiltak: (oppdatert 18.03.20)

 1. Idrettshaller er stengt. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet. 

 1. Eldresenter og sykehjem er stengt for besøkende inntil videre. Pårørende kan i særskilte tilfeller slippe inn etter avtale med ledelsen. 

 1. Hygienetiltak opprettholdes og innskjerpes.  

 1. Er du syk, hold deg hjemme! Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær. 

 1. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre. 

 1. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig i karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon og i tråd med retningslinjene for prøvetaking covid-19. I noen tilfeller ved at man kjører med egen bil til Helsesenteret og helsepersonell tar prøve fra nese/ munn mens man sitter i bilen. 

 1. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning. 

 1. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon. 

 1. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise. 

 1. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen. 

 1. Rengjør kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell. 

 1. Rengjøring med vann og såpe er bra, og bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon. 

 1. Det skal tilrettelegges for, og trenes på, å opprettholde 2 meters avstand til andre der vi møtes flere personer over tid (mer enn 15 minutter). 

 1. Matforretninger og serveringssteder må gjennomgå egne rutiner. Råd fra kommunalt smittevernteam vil gis. 

 1. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko. 

 1. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
  «Ved tvil om forståelse av tiltakene skal strengeste – sikreste tolkning legges til grunn» 

Generelle råd (publisert 13.03.20)

 • Følg hygieneråd fra www.fhi.no
 • Hold deg daglig oppdatert om situasjon og tiltak på www.fhi.nowww.helsenorge.no sine sider Råd og tiltak oppdateres løpende
 • Bistå familier/ naboer etc. som ikke er på internett med å holde seg oppdatert
 • Minsk smittepress – hold avstand og unngå nærkontakt med andre
 • Oppsøk butikker på tider der de har lite kunder
 • Ikke hamstre – dagligvareleverandørene har nok på lager
 • Bistå familie, naboer eller bekjente som er i karantene eller i risikogruppen med å skaffe varer eller andre tjenester (varene kan settes på trappa)
 • Overhold karantenebestemmelser – brudd kan medføres straffeansvar
 • Ikke ring nødnummer eller lokalt legekontor for generelle spørsmål
 • Dersom du har spørsmål om viruset; ta kontakt med informasjonstelefonen for Korona. Se hjemmesiden her for mer informasjon.
 • Publikum oppfordres til å ringe offentlige kontorer istedenfor personlig oppmøte

Alle må ta ansvar (publisert 12.03.20)

Følgende tiltak iverksettes for å forebygge spredning:

 1. Større arrangementer avlyses eller utsettes inntil videre.
 2. Mindre arrangement vurderes ifht. smitterisiko.
  1. Alle mindre arrangementer der det er vanskelig å overholde 1 meter avstand mellom deltakerne, eller av andre årsaker vanskelig å opprettholde vern mot smittespredning, avlyses.
 3. Idrettshallen og svømmehallen stenges. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet.
 4. Lavangsheimen og døgnbemannet bolig stenges inntil videre for besøkende.
 5. Skolene skal iverksette tiltak jf. retningslinjene nedenfor. Dette innebærer blant annet:
  1. Opplæring og trening av elever og lærere i forhold til overhold av hygiene og smitteverntiltak.
  2. Tilpasning av all undervisning og fysisk aktivitet slik at prinsippene nedenfor kan overholdes.
  3. Stans i all gymnastikk som medfører kontakt. Kun individuell trening gjennomføres på en slik måte at smittepress holde nede.
 6. Besøk til eldre som mottar hjemmetjeneste vurderes i forhold til risiko for å utsette vedkommende for smitte.
 7. Hygienetiltak opprettholdes og innskjerpes. Er du syk, hold deg hjemme. Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.
 8. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.
 9. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig, frivillig karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale med legetjenesten per telefon. Det er svært viktig at mulige koronasmittede ikke oppsøker legekontoret uten avtale.
 10. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning.
 11. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.
 12. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise.
 13. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 14. Rengjøring av kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell.
  1. Rengjøring med vann og såpe er bra, bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.
 15. Det skal tilrettelegges for, og trenes på, å opprettholde 1 meter avstand til andre personer ved all aktivitet, møter, undervisning, arrangementer etc.
 16. Matforetninger og severingssteder må gjennomgå egne rutuiner. Råd fra kommunalt smittevernteam vil gis.
 17. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Embalerte varer har mindre risiko.
 18. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

 

Følgende tiltak vurderes fortløpende:

 • Skolene og barnehagen skal forberede seg på mulig stenging. Dette kan innebære fjernundervisning, leksehjelp via lyd/bilde elektronisk kommunikasjon m.v.
 • Reiserestriksjoner kan bli implementert

 

Legekontoret har telefon 771 74 000. Legevakten har telefon 116117

 

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge, www.helsenorge.no

 

Med hilsen

Kriseledelsen i Lavangen

v/Kommuneoverlegen

Om koronavirus (publisert 02.03.20)

Koronavirus er en gruppe virus som er årsak til om lag 20 % av alle forkjølelsessykdommer. Det er ikke et influenzavirus.

Den nye virusvarianten 2019-nCoV har vist seg å gi alvorlig lungebetennelse hos et fåtall av de smittede og anslås å forløpe dødelig hos ca. 1 % av smittede. Dette er sammenlignbart med vanlig sesonginfluenza. Inntil nå har alle dødsfall vært i Asia, hovedsakelig Kina. Det har tidligere vært to epidemier med lignende virustyper, i 2002 (SARS) og 2012 (MERS). Disse hadde høyere dødelighet.

Smitten skjer, som ved annen forkjølelse, ved dråper som hostes eller nyses ut og ved sekret fra nesen. Fornuftig hygiene for å begrense smitte er derfor viktig. Dette omfatter bruk av engangs- lommetørklær og grundig håndvask. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å hoste i albuebøyen istedenfor i hendene og evt. bruke spritbasert hånddesinfeksjon. Munnbind har ingen hensikt på friske, unntatt ved nærkontakt med syke. Derimot kan syke personer benytte munnbind for å unngå å smitte andre.

Det er kun de som har vært i nærheten av syke som kan frykte smitte. Inkubasjonstiden dvs. tid fra man blir smittet til man blir syk angis til 2 – 14 dager. Det er derfor ikke grunn til å frykte smitte hvis det har gått mer enn to uker siden man var i Kina eller i kontakt med smittede.

Dersom noen har mistanke om smitte, bes de ringe legekontor eller legevakt. Mulig smittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre og prøvetaking må derfor avtales med helsepersonell først.

Ved mistanke om smitte kontakt legekontoret på telefon 771 74000.

Det finnes vaksine mot sesonginfluenza. Det er foreløpig ingen vaksine eller spesifikk behandling mot koronavirus. Det finnes pålitelig informasjon på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge, www.helsenorge.no

 

Med hilsen legetjenesten i Salangen, Lavangen og Ibestad

Lars A. Nesje

Interkommunal overlege

Publisert | Oppdatert 15.10.2020

Skjema

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk