Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
A A A

Informasjon om koronavirus

Publisert
Koronavirus

Koronavirus

Informasjon til innbyggerne om tiltak for å begrense spredning av koronaviruset (Covid-19) pr. 03.06.21

Oppdatert informasjon pr. 03.06.21

Situasjonsoppdatering lokalt:

Det er ingen vesentlige endringer siste uke. Vi oppfordrer alle til å fortsatt opprettholde de gode, smitteforebyggende tiltakene som har vært gjennomført lenge.

Prøvesvar oppdatert pr. 3/6-2021

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Antall positive tester siste 14 dager

Totalt antall positive tester

Dyrøy

330

327

0

3

Ibestad

451

437

0

14

Lavangen

334

331

0

3

Salangen

760

754

0

6*

Totalt       

1875

1849

0

26

 

*NB. Kun 4 fastboende innbyggere i Salangen kommune har testet positivt. Årsaken til at det står 6 er en falsk positiv test og en positiv test på tidligere innbygger i Salangen som ikke har meldt flytting. Vedkommende kommer derfor på Salangen sin statistikk nasjonalt selv om vedkommende bor i Sør-Norge. Det fremstilles slik for å opprettholde samsvar med FHI sin statistikk.

 

Nasjonale retningslinjer

Salangen kommune følger nasjonale anbefalinger og regler (lovpålagte i forskriftsform).

Vi vil fortsatt understreke viktigheten av å overholde smitteverntiltak. Vi må holde avstand, vaske hender med såpe og vann, evt. sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Vi oppfordrer alle med luftveissymptomer til å teste seg. Vi ber alle om å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Vi ønsker å understreke følgende:

· Bruk av munnbind anbefales der det ikke er mulig å opprettholde minst 1 meter avstand.

· De som fortsatt føler seg utrygg eller av andre grunner ønsker å bruke munnbind offentlig skal selvsagt fortsette med dette.

Du kan lese mer om de nasjonale tiltakene her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Fortsatt oppfordrer vi alle som har luftveissymptomer (forkjølelse, hoste, feber) til å være nøye med smitteverntiltak og til å la seg teste.

Vi ber alle om å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Bruk av munnbind på/ved Salangen bo- og eldresenter og helsesenteret

Påbud om bruk av munnbind for ansatte og alle besøkende i disse byggene opphørte fra 16. april. Besøkende og beboere vil fortsatt oppleve bruk av munnbind blant de ansatte i forbindelse med pleiesituasjoner. Ta direkte kontakt med personalet hvis du som pårørende eller besøkende har spørsmål knyttet til dette.

Retningslinjer for besøk på SABE kan du lese om her Lenke til worddokument Retningslinjer for besøk utenfor institusjon kan du lese om her Lenke til worddokumentat Retningslinjer for besøk på Toppen kan du lese om her Lenke til worddokument Retningslinjer for besøk på omsorgshybler kan du lese om her Lenke til worddokument

 

Vaksinasjon for besøkende og andre med midlertidig opphold

Vi minner om muligheten for å melde sin interesse for Korona-vaksine hvis man ikke er folkeregistert i kommunen. Vi ber spesielt arbeidsgivere med utenlandske arbeidere om å hjelpe den enkelte med dette. Skjema for slik registrering finner du her:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IhFjfecsZE-K6RzBfmaapYOp2B9NwTNLnls50f9qfjtURFUzRjFIVlNHRVFOQUFSSzhTSk0xMUhXVi4u

Smittesporingsappen

Smittesporing er et meget krevende arbeid for de kommunene som opplever ukontrollert smittespredning. Kommunen anbefaler derfor alle innbyggerne om å laste ned smittesporingsappen fra Folkehelseinstituttet som har navnet Smittestopp.

Appen kan lastes ned her: https://www.helsenorge.no/smittestopp/#last-ned-smittestopp

Testing i alle kommuner

Det er nå mulig å bestille time for koronatest elektronisk, ved å bruke din bankID. Du kan bestille test til deg selv eller til andre. https://timebestilling.remin.no/astafjord

Kontaktnummer for testing ved Astafjordlegen er 77 17 40 00. Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. All prøvetaking finner sted etter avtale.

Testing foregår på Tennevoll 10.30 og på Sjøvegan 11.15 og må avtales innen klokken 0930 for test samme dag.

I Salangen utføres testene ved legekontoret på Sjøvegan. I Lavangen utføres testene ved legekontoret på Tennevoll. For Ibestad utføres testene på legekontoret i Hamnvik.

Vent i bil til du får nærmere beskjed.

Karantene Personer som berøres av karantenebestemmelsene skal fylle ut skjema som ligger her:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IhFjfecsZE-K6RzBfmaapYOp2B9NwTNLnls50f9qfjtUOEhaM09SQUE3RUZWM1FHUDFLRFJXNTBaTy4u

Presisering: Registrering av karantene på skjema skal gjøres selv om du har vært i kontakt med kommunens helsetjenester og tatt prøver.

Plikt for innreisende til Norge å teste seg!
Regjeringen innførte 31.12.20 plikt til covid-19 test for alle innreisende til Norge som de siste 14 dager har oppholdt seg i land med karanteneplikt jf. vedlegg A til koronaforskriften. Test skal gjennomføres ved grensepassering/flyplassen. Plikten til å fremstille seg for test ligger på den reisende, men det påligger ev. arbeidsgiver et særlig ansvar å følge opp utenlandsk arbeidskraft.

Reisende registreres ved grensepassering, og kommunen får oversikt over de som har destinasjon Salangen, Lavangen, Ibestad eller Dyrøy. Karantenetiden fra røde land skal overholdes selv om koronatest er negativ. Hurtigtester vil også bli negative ved moderat eller liten virusutskillelse. Reisende vil derfor kunne være smitteførende selv om testen er negativ. Det kan også ta tid fra man blir smittet til man blir syk og virusutskillelse kan påvises i test.

Alle som har passert landegrensen bør ta en prøve på dag 7 eller 8, selv om man fortsatt er symptomfri.

Test utføres på formiddag på arbeidsdager fra mandag til fredag. Bestill time for testing her: https://timebestilling.remin.no eller ring 77 17 40 00.

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge. Du kan lese mer om dette her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-de-strengeste-innreisereglene-til-norge-siden-mars-2020/id2830390/

Allmenne råd

1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann, evt. sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.

2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket.

3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.

4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.

5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.

7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd

8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene, må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter

9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i karantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner.

10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager.

11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver.

Informasjon til innbyggerne 05.05.21

 

Situasjonsoppdatering lokalt:

Det er ingen vesentlige endringer siste uke. Vi oppfordrer alle til å fortsatt opprettholde de gode, smitteforebyggende tiltakene som har vært gjennomført lenge.

Prøvesvar oppdatert pr. 5/5-2021:

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Antall positive tester siste 14 dager

Totalt antall positive tester

Dyrøy

289

287

0

2

Ibestad

431

417

0

14

Lavangen

306

303

0

3

Salangen

715

709

0

6*

Totalt       

1741

1716

0

25

*NB Kun 4 fastboende innbyggere i Salangen kommune har testet positivt. Årsaken til at det står 6 er en falsk positiv test og en positiv test på tidligere innbygger i Salangen som ikke har meldt flytting. Vedkommende kommer derfor på Salangen sin statistikk nasjonalt selv om vedkommende bor i Sør-Norge. Det fremstilles slik for å opprettholde samsvar med FHI sin statistikk.

Nytt:

Årets 17. mai-feiring

Kommunen ønsker å presisere at det ikke gis rom for noen unntak til de nasjonale forskriftene som til enhver tid foreligger. I den grad det er gitt anbefalinger ber vi innbyggerne om å ty til sunne skjønnsmessige vurderinger. På samme måte som i fjor legges det opp til alternativ feiring og markering fra kommunen sin side. Se hele programmet i egen artikkel på vår hjemmeside.

Les for øvrig Regjeringens vurderinger rundt årets feiring her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonaldagsfeiringen-17.-mai-2021/id2845485/

Russefeiring

Heller ikke for årets russefeiring er det lagt opp til noen unntak fra de nasjonale forskriftene.

Vi ber årets russ og øvrig publikum merke seg følgende i gjeldende forskrift:

§ 13 Antall personer som kan være til stede på et arrangement

Selv om kravene til avstand i § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

a. 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst som regulert i § 13 første ledd bokstav f, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes
    med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

b. 10 personer på innendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel

1.            100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

2.            50 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune.

c. 200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Nasjonale retningslinjer

Lavangen kommune følger nasjonale anbefalinger og regler (lovpålagte i forskriftsform). Vi ønsker å understreke følgende:

 • Bruk av munnbind anbefales der det ikke er mulig å opprettholde minst 1 meter avstand.
 • De som fortsatt føler seg utrygg eller av andre grunner ønsker å bruke munnbind offentlig skal selvsagt fortsette med dette.

Nytt 05.05.21:

 • Lettelser for vaksinerte:

Regjeringen har innført flere lettelser for vaksinerte. Les mer om dette på: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-lettelser-for-vaksinerte/id2847773/

og det er tilkommet endringer i covid-19 forskriften §4, 4 og 5 ledd for vaksinerte, se https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§4

 

 • Koronasertifikat:

Regjeringen ønsker å bruke koronasertifikat til å åpne opp mer og kunne holde mer åpent gjennom resten av pandemien. Mer utstrakt bruk av koronasertifikat vil trolig kreve et bedre lovgrunnlag. Regjeringen sendte derfor 05.05.21 ut lovforslag om bruk av koronasertifikat på høring. Les mere om dette på: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lovendringer-om-koronasertifikat-pa-horing/id2847772/

Du kan lese mer om de nasjonale tiltakene her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Fortsatt oppfordrer vi alle som har luftveissymptomer (forkjølelse, hoste, feber) til å være nøye med smitteverntiltak og til å la seg teste.

Vi ber alle om å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.


Bruk av munnbind
Påbud om bruk av munnbind for ansatte og alle besøkende i disse byggene opphørte fra 16. april. Besøkende og beboere vil fortsatt oppleve bruk av munnbind blant de ansatte i forbindelse med pleiesituasjoner. Ta direkte kontakt med personalet hvis du som pårørende eller besøkende har spørsmål knyttet til dette.

Vaksinasjon for besøkende og andre med midlertidig opphold

Vi minner om muligheten for å melde sin interesse for Korona-vaksine hvis man ikke er folkeregistert i kommunen. Vi ber spesielt arbeidsgivere med utenlandske arbeidere om å hjelpe den enkelte med dette. Skjema for slik registrering finner du her:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IhFjfecsZE-K6RzBfmaapYOp2B9NwTNLnls50f9qfjtURFUzRjFIVlNHRVFOQUFSSzhTSk0xMUhXVi4u

Smittesporingsappen

Smittesporing er et meget krevende arbeid for de kommunene som opplever ukontrollert smittespredning. Kommunen anbefaler derfor alle innbyggerne om å laste ned smittesporingsappen fra Folkehelseinstituttet som har navnet Smittestopp.

Appen kan lastes ned her:

https://www.helsenorge.no/smittestopp/#last-ned-smittestopp

Testing i alle kommuner

Det er nå mulig å bestille time for koronatest elektronisk, ved å bruke din bankID. Du kan bestille test til deg selv eller til andre. https://timebestilling.remin.no/astafjord

Kontaktnummer for testing ved Astafjordlegen er 77 17 40 00. Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. All prøvetaking finner sted etter avtale.

Testing foregår på Tennevoll 10.30 og på Sjøvegan 11.15 og må avtales innen klokken 0930 for test samme dag.

I Salangen utføres testene ved legekontoret på Sjøvegan.
I Lavangen utføres testene ved legekontoret på Tennevoll.
For Ibestad utføres testene på legekontoret i Hamnvik.

Vent i bil til du får nærmere beskjed.

Karantene
Personer som berøres av karantenebestemmelsene skal fylle ut skjema som ligger her:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IhFjfecsZE-K6RzBfmaapYOp2B9NwTNLnls50f9qfjtUOEhaM09SQUE3RUZWM1FHUDFLRFJXNTBaTy4u

Presisering: Registrering av karantene på skjema skal gjøres selv om du har vært i kontakt med kommunens helsetjenester og tatt prøver.  

Plikt for innreisende til Norge å teste seg!
Regjeringen innførte 31.12.20 plikt til covid-19 test for alle innreisende til Norge som de siste 14 dager har oppholdt seg i land med karanteneplikt jf. vedlegg A til koronaforskriften. Test skal gjennomføres ved grensepassering/flyplassen.  Plikten til å fremstille seg for test ligger på den reisende, men det påligger ev. arbeidsgiver et særlig ansvar å følge opp utenlandsk arbeidskraft.

Reisende registreres ved grensepassering, og kommunen får oversikt over de som har destinasjon Salangen, Lavangen, Ibestad eller Dyrøy. Karantenetiden fra røde land skal overholdes selv om koronatest er negativ. Hurtigtester vil også bli negative ved moderat eller liten virusutskillelse. Reisende vil derfor kunne være smitteførende selv om testen er negativ. Det kan også ta tid fra man blir smittet til man blir syk og virusutskillelse kan påvises i test.

Alle som har passert landegrensen bør ta en prøve på dag 7 eller 8, selv om man fortsatt er symptomfri.

Test utføres på formiddag på arbeidsdager fra mandag til fredag. Bestill time for testing her: https://timebestilling.remin.no eller ring 77 17 40 00.

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge. Du kan lese mer om dette her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-de-strengeste-innreisereglene-til-norge-siden-mars-2020/id2830390/

Allmenne råd

 1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann, evt. sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd
 8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene, må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter
 9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i karantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver. 

 

Viktige telefonnummer

Hvem

Behov

Telefontider

Telefonnummer

Legekontoret

Ordinære henvendelser innenfor kontorets åpningstid

Link

77 17 40 00

Legevakten

Ordinære henvendelser utenfor legekontorets åpningstid

Link

116117,

Nasjonal Koronatelefon

Informasjon og råd om Korona.

Hverdager 08-18 og helger 10-16

815 55 015

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy

Midlertidig lokal vakttelefon i forbindelse med søknader om sosialhjelp

Hverdager kl. 0900-1500

412 87 811

Mental Helse 

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

116123

Kirkens SOS

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

22 40 00 40

Alarmtelefonen for barn og unge

 

Døgnåpen

116 111

Barnevernsvakta

Bekymringsmeldinger

Døgnåpen

40 00 22 76

 

Kommuneledelsen er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no


Med hilsen

Kriseledelsen og Astafjordlegen


 

Oppdatert informasjon pr. 24.03.21:

Situasjonsoppdatering lokalt:

Ingen vesentlige endringer siste uke. Ett smittetilfelle påvist på Ibestad de siste 14 dagene.

Prøvesvar oppdatert pr. 24/3-2021:

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Antall positive tester siste 14 dager

Totalt antall positive tester

Dyrøy

265

263

0

2

Ibestad

411

397

1

14

Lavangen

278

275

0

3

Salangen

666

662

0

4

Totalt       

1620

1597

1

23

 

Nytt:

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak
Regjeringen innfører etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april. Link til tiltakene finner du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/

Lavangen kommune oppfordrer alle til å:

 1. Les gjennom de nye tiltakene – inkludert overskrifter.
 2. Vær oppmerksom på at det skilles mellom anbefalinger (bør overholdes) og forskriftsfestede regler (skal overholdes).
 3. Kommunen ber om at alle anbefalinger følges.
 4. Kommunen presiserer at forskriftsfestede regler skal følges – overtredelse medfører straffeansvar, kan påtales og bøtelegges.
 5. Regjeringens nye regler er strenge, men legger allikevel til rette for å opprettholde så mye som mulig av normal aktivitet for barn og unge. Les derfor alt nøye, utvis godt skjønn, velg sikre løsninger om du er i tvil.
 6. Utnytt gjerne det mulighetsrommet som ligger der, spesielt for barn og unge, slik at mest mulig normalitet kan opprettholdes – i en unormal tid.

Lavangen kommune vil komme ut med informasjon om plan for beredskap for smittesporing og prøvetaking i påskehøytiden i løpet av fredag 26. mars. Dette publiseres på kommunens nettside under koronainformasjon.

Bruk fortsatt munnbind!

Det foregår nå ukontrollert spredning av koronavirus av mutert type i nordnorske byer. Vi må påregne at det vil komme smitte også til vårt område. Det er av høy verdi å forhindre spredning. Hvert smittetilfelle er en betydelig belastning for de som rammes og medfører isolasjon for smittede og karantene for nærkontakter. 

Da disse virustypene spres lettere enn den opprinnelige typen, må forebyggende tiltak skjerpes.  Disse virustypene smitter via luftsmitte, små dråper (aerosol) som holder seg svevende i luften en stund og derfor kan spres mer enn 2 meter fra den som er smittet. Risikoen er størst innendørs.

Vi må derfor opprettholde de gode, smitteforebyggende tiltakene som har vært gjennomført lenge;

Bruk munnbind på offentlige transportmidler, på offentlige kontor og i butikker.

Vi vil kreve bruk av munnbind for besøkende og ansatte i sykehjem og likeledes på legekontor.

Slik forebygger vi smitten sammen, og legger til rette for at både helsepersonell og befolkningen for øvrig kan få en best mulig påskefeiring.

 

 

Smittesporingsappen

Smittesporing er et meget krevende arbeid for de kommunene som opplever ukontrollert smittespredning. Kommunen anbefaler derfor alle innbyggerne om å laste ned smittesporingsappen fra Folkehelseinstituttet som har navnet Smittestopp.

Appen kan lastes ned her: https://www.helsenorge.no/smittestopp/#last-ned-smittestopp

Testing i alle kommuner

Det er nå mulig å bestille time for koronatest elektronisk, ved å bruke din bankID. Du kan bestille test til deg selv eller til andre. https://timebestilling.remin.no/astafjord

Kontaktnummer for testing ved Astafjordlegen er 77 17 40 00. Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. All prøvetaking finner sted etter avtale.

Testing foregår på Tennevoll 10.30 og på Sjøvegan 11.15 og må avtales innen klokken 0930 for test samme dag.

I Salangen utføres testene ved legekontoret på Sjøvegan. I Lavangen utføres testene ved legekontoret på Tennevoll. For Ibestad utføres testene på legekontoret i Hamnvik.

Vent i bil til du får nærmere beskjed.

Mutert koronavirus
Det pågår ukontrollert smitte av mutert koronavirus i deler av landet. Mange kommuner er derfor pålagt restriksjoner. Det er grunn til å ta alvorlig risikoen for at mutert virus kan spres i vårt område.

Lokale anbefalinger vedtatt 04.03.21:

Vi ser nå at nasjonale tall på nysmittede Covid-19 er stigende. Man ser også at at Covid-19 har fått nye egenskaper med økt smittsomhet etter mutasjon. Vi har alle håp om at vi nå de nærmeste måneder skal få mye bedre kontroll når flere blir vaksinert og at samfunnet kan åpne til det mer normale før sommeren. 
Det viktigste hver enkelt av oss nå kan gjøre de nærmeste uker er økt fokus på forebyggende tiltak slik at vi hindrer nye utbrudd.
 
Lavangen kommune har derfor besluttet følgende tiltak: 
 
Det anbefales bruk av munnbind:
- For besøkende av alle kommunale bygg 
- Kunder i butikken
- I omsorgstjenesten av pleiere og besøkende ved Lavangsheimen.
Innbyggere anbefales ikke unødvendige reiser utenfor egen kommune.
Svømmehall er stengt.
Henstiller til at folk laster ned smittevernapp.
Møteaktiviteter som vedrører flere kommuner ivaretas inntil videre på teams.
Hjemmekontor brukes i større grad.
 
Tiltakene gjennomføres fra 04.03.21
 
 
Kriseledelsen

Informasjon fra Astafjordlegen 08.03.21 (oppdatert oversikt over prøvesvar):

 

Situasjonsoppdatering lokalt:

Det er ingen vesentlige endringer siste uke.

Prøvesvar oppdatert pr. 8/3-2021:

Kommune​

 Antall tester  ​

Antall negative 
tester​

Positive siste 
14 
dgr

Totalt antall 
positive​

Lavangen​​ 

265​​

262​​

0​​

3​​

Salangen​​  

612​​

607​​

0​​

5​​

Ibestad​​

367​​

354​​

2​​

13​​

Dyrøy​​

234​​

232​​

2​​

 

   

 

Bestille time for koronatest. Du kan bestille test til deg selv eller til andre. https://timebestilling.remin.no/astafjord

Kontaktnummer for testing ved Astafjordlegen er 77 17 40 00. Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. All prøvetaking finner sted etter avtale.

Testing foregår på Tennevoll 10.30 og må avtales innen klokken 0930 for test samme dag.

Presisering: Registrering av karantene på skjema skal gjøres selv om du har vært i kontakt med kommunens helsetjenester og tatt prøver.  

Informasjon fra Astafjordlegen pr. 11.02.21

 

Situasjonsoppdatering lokalt:

Det er ingen vesentlige endringer siste uke. Det er ikke påvist lokalt nye smittete siste uke.

Prøvesvar oppdatert pr. 10/2-2021

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Antall positive tester siste 14 dager

Totalt antall positive tester

Dyrøy

218

216

0

2

Ibestad

350

349

0

11

Lavangen

252

249

0

3

Salangen

587

583

0

4

Totalt       

1407

1387

0

20

 

Lavangen kommune følger nasjonale anbefalinger og regler (lovpålagte i forskriftsform).

Du kan lese mer om tiltakene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

For Lalangen kommune innebærer dette:

 • Alle arrangementer må fremdeles følge de nasjonale reglene jf. lenke over.

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge.
Du kan lese mer om dette her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-de-strengeste-innreisereglene-til-norge-siden-mars-2020/id2830390/

Fortsatt oppfordrer vi alle som har luftveissymptomer (forkjølelse, hoste, feber) til å være nøye med smitteverntiltak og til å la seg teste.

Vi ber alle om å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Mutert koronavirus:
Det pågår ukontrollert smitte av mutert koronavirus i deler av landet. Mange kommuner er derfor pålagt restriksjoner. Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) i Troms og Finnmark oppfordrer alle til å unngå reiser til dette området. HelseNord har innført særskilte restriksjoner for helsepersonell som kommer fra Osloregionen. Det er grunn til å ta alvorlig risikoen for at mutert virus kan spres til vårt område.

Det oppfordres derfor at alle som har vært i Osloregionen etter 18.01.21 er spesielt nøye med smittevern og til å ta kontakt via telefon 77 17 40 00 og avtale prøvetaking for koronavirus.

Karantene:
Personer som berøres av karantenebestemmelsene skal fylle ut skjema som ligger her:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IhFjfecsZE-K6RzBfmaapWZGK45R3B9PmqMwJ-7yvJZUQUE1SktBUlFPNFFLRVhDOTBYT0hOODYxNS4u
 

Presisering: Registrering av karantene på skjema skal gjøres selv om du har vært i kontakt med kommunens helsetjenester og tatt prøver.  

Testing i alle kommuner:
Kontaktnummer for testing ved Astafjordlegen er 77 17 40 00. Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. All prøvetaking finner sted etter avtale.

Testing foregår på Tennevoll kl. 10.30 og på Sjøvegan kl. 11.15 og må avtales innen klokken kl. 09.30 for test samme dag.

I Salangen utføres testene ved legekontoret på Sjøvegan.
I Lavangen utføres testene ved legekontoret på Tennevoll.
For Ibestad utføres testene på legekontoret i Hamnvik.

Vent i bil til du får nærmere beskjed.

Plikt for innreisende til Norge å teste seg!
Regjeringen innførte 31.12.20 plikt til covid-19 test for alle innreisende til Norge som de siste 14 dager har oppholdt seg i land med karanteneplikt jf. vedlegg A til koronaforskriften. Test skal gjennomføres ved grensepassering/flyplassen.  Plikten til å fremstille seg for test ligger på den reisende, men det påligger ev. arbeidsgiver et særlig ansvar å følge opp utenlandsk arbeidskraft.

Reisende registreres ved grensepassering, og kommunen får oversikt over de som har destinasjon til Salangen, Lavangen, Ibestad eller Dyrøy. Reisende fra Storbritannia skal alltid testes med PCR (ev. tillegg av hurtigtest).

Karantenetiden fra røde land skal overholdes selv om testen er negativ. Hurtigtester vil også bli negativ ved moderat og liten virusutskillelse. Reisende vil derfor kunne være smitteførende selv om testen er negativ. Det kan også ta tid fra man blir smittet til man blir syk og virusutskillelse kan påvises i test.

Alle som har passert landegrensen bær ta en prøve på dag 7 eller 8, selv om man fortsatt er symptomfri.

Test utføres på formiddag på arbeidsdager fra mandag til fredag. Bestill time for testing her: https://timebestilling.remin.no eller ring 77 17 40 00.

Allmenne råd

 1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann, evt. sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd
 8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene, må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter
 9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i karantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver. 

 

Viktige telefonnummer

Hvem

Behov

Telefontider

Telefonnummer

Legekontoret

Ordinære henvendelser innenfor kontorets åpningstid

Link

77 17 40 00

Legevakten

Ordinære henvendelser utenfor legekontorets åpningstid

Link

116 117

Nasjonal Koronatelefon

Informasjon og råd om Korona.

Hverdager 08-18 og helger 10-16

815 55 015

 

 

 

 

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy

Midlertidig lokal vakttelefon i forbindelse med søknader om sosialhjelp

Hverdager kl. 0900-1500

412 87 811

Mental Helse 

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

116123

Kirkens SOS

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

22 40 00 40

Lavangen:
Kommunens personell, tjenesten for psykisk helse og rusarbeid 

 

Ordinær arbeidstid

922 06 034

 

 

 

 

Alarmtelefonen for barn og unge

 

Døgnåpen

116 111

Barnevernsvakta

Bekymringsmeldinger

Døgnåpen

40 00 22 76

 

Kommuneledelsen er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no


Med hilsen

Kriseledelsen og Astafjordlegen

Salangen, Lavangen og Ibestad


 

 

Koronasmitte i nabokommuner: (oppdatert 30.10.20)

Salangen: 

Status 30.10.20: 

Salangen kommune mottok svar på koronatestene som var tatt av tre barn ved Salangen skole og Vasshaug barnehage. Alle prøvene var negative. Det er ikke behov for videre testing av noen av de kohorter(grupper) disse barna tilhører. Skole og barnehage planlegges åpnet fullt ut fra mandag morgen.

Status 29.10.20:
Salangen skole og Vasshaug barnehage stengt. Det er påvist et tilfelle av koronasmitte hos en innbygger i Salangen. Vedkommende er smittet under en reise til Polen. I familien hans er det et skolebarn og et barn som går i barnehage. Alle nærkontakter, til sammen 6 personer er i karantene.

Sannsynligheten for at barna har bragt smitte inn i skole eller barnehage vurderes av kommunelegen som lav, men for å være på den sikre siden holdes skole og barnehage i Salangen stengt. 

Bardu:

Status 30.10.20:
5 personer er til nå påvist smittet av Covid-19 i Bardu. Følgende tiltak: Setermoen skole/SFO og Voksenopplæringen stenges fredag. Barduhallen stenges og arrangement avlyses. Andre arrangement avlyses, Ikke gå fra dør til dør i forbindelse med halloween og unngå besøk på Barduheimen gjennom helgen.Bardu kommune vil i løpet av helgen gjøre en ny vurdering av videre tiltak

Status 28.10.20:
Bardu kommune har onsdag den 28.10.20 fått to nye smittetilfeller av Covid-19. Disse ble testet lokalt på legekontoret og har tilknytning til en avdeling ved Setermoen Leir. Aktuelle avdelinger er satt i karantene.

Ibestad:

Status 24.10.20:
Ved rutinemessig kontroll etter innreise til Norge er det avdekket koronasmitte hos en østeuropeisk bygningsarbeider på Ibestad. Vedkommende har vært i karantene hele tiden etter ankomst. Det er gjort smittesporing. Vedkommende har bodd i bolig med fellesrom og 4 andre beboere betraktes som nærkontakter. Disse har fått utført prøvetaking og er i karantene.

Det er også gjennomført prøvetaking av et større antall fiskeindustriarbeidere på Ibestad. Ingen av disse fikk påvist koronasmitte.

 

Kontakttelefoner:

 

Nasjonal koronatelefon 815 55 015.
Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten

Legekontoret har telefon 77174000. Legevakten har telefon 116117

Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon. Den er døgnåpen. Tlf. 116 111. 
Barnevernsvakta Midt-Troms: Tlf. 40 00 22 76 

Kommuneledelse er alltid tilgjengelig ved akutte behov. 
Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no 

Kriseledelsen og Astafjordlegen
Salangen, Lavangen og Ibestad

sal-lav-ibe_300x130_220x95.png

Er du i karantene? Fyll ut skjema: (oppdatert 29.10.20)

skjema.jpg

 

Registrering av karantene på skjema skal gjøres uansett om du har vært i kontakt med kommunens helsetjenester og tatt prøver eller ikke. 

Karanteneplikt

Forskrift om karanteneisolasjon, og forbud om opphold på fritidseiendommer  

§2. Karanteneplikt 
Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Tredje punktum gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr. 

Lokalt gjelder at personer i karantene ikke skal oppsøke butikker.  

Lokalt gjelder at personer som har oppholdt seg nasjonalt sør for Nordland skal i karantene (regnet fra 09.03.20)Her må den enkelte bruke fornuft og velge den sikre løsningen frivillig 

§3. Unntak fra karanteneplikt 
Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra § 1 når de reiser til og fra arbeid. 

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt. Bruk av unntaket skal avklares med Lavangen kommune

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. 

 


 

Regjeringen har bedt påtalemyndigheten håndheve brudd på bestemmelsene om karantene og opphold på fritidseiendommer strengt.  

 • Riksadvokaten har fastsatt at brudd på karantenebestemmelsene normalt straffes med bot på 20 000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til 15 000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager. 

Status testing og retningslinjer for testing av koronavirus - Covid-19 (oppdatert 29.10.20)

Status testing covid-19 i Dyrøy, Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 29.10.20

weo 4av 4fQDr 0gAAAABJRU 5ErkJggg==

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 22.10.20

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Positive tester 

Venter på svar 

Dyrøy

136

135

1

0

Ibestad

137

136

1

0

Lavangen

177

174

3

0

Salangen

385

383

2

0

Totalt       

835

828

7

0

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 22.07.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

55

55

0

1

Lavangen

84 81 3 0

Salangen

142 140 2 0
Totalt 281 276 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 15.07.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

54

54

0

0

Lavangen

81 78 3 0

Salangen

138 136 2 0
Totalt 273 268 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 08.07.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

52

52

0

0

Lavangen

78 75 3 0

Salangen

135 133 2 0
Totalt 265 260 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 02.07.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

46

46

0

0

Lavangen

69 66 3 0

Salangen

130 128 2 0
Totalt 245 240 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 24.06.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

46

46

0

0

Lavangen

69 66 3 0

Salangen

121 119 2 0
Totalt 236 231 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 03.06.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

39

39

0

0

Lavangen

69 66 3 0

Salangen

113 111 2 0
Totalt 221 216 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 28.05.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

39

39

0

0

Lavangen

67 64 3 0

Salangen

108 106 2 0
Totalt 214 209 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 20.05.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

35

35

0

0

Lavangen

64 61 3 0

Salangen

106 104 2 0
Totalt 205 200 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 13.05.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

34

34

0

0

Lavangen

62 59 3 0

Salangen

102 100 2 0
Totalt 198 193 5 0
 

 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 11.05.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

34

34

0

0

Lavangen

61 58 3 0

Salangen

100 98 2 0
Totalt 195 190 5 0
 

 

 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 06.05.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

31

31

0

0

Lavangen

57 54 3 0

Salangen

95 93 2 0
Totalt 183 178 5 0
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 04.05.20

Kommune

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

Ibestad             

31

31

0

0

Lavangen

56 53 3 0

Salangen

91 89 2 0
Totalt 178 172 5 0

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 29.04.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

 162

157

5

0

 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 27.04.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

 155

150

5

0

 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 22.04.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

 147

141

5

1

 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 15.04.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

 134

128

5

1

 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 12.04.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

 134

126

5

3

 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 08.04.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

 131

121

5

 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 07.04.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

 131

121

5

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 05.04.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

126 

121 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 03.04.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

127

115

5

7

 
 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 02.04.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

126

106 

5

15

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 01.04.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

111 

96 

4

10 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 31.03.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

106

94

5

7

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 
 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 30.03.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

104 

92 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 29.03.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

97 

91 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 27.03.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

91 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 26.03.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

91 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 25.03.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

91 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 24.03.20:   

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

91 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 23.03.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

90

86 

1

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 22.03.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

89 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 21.03.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

89 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 20.03.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

89 

79 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 19.03.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

63 

53 

7

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.


Retningslinjer for testing Covid-19, følgende skal testes: 

 • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus 
 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon 
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon 
 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokalt legekontor 
 • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer 
 • Øvrige testes ikke 

 De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt helsepersonell og visse pasientgrupper som får luftveissymptomer. Dette kan bli endret når flere prøver blir tilgjengelig

I tillegg gjelder dette for Lavangen: (oppdatert 03.06.20)

Nytt 03.06.20 i Lavangen:

Lauvhallen blir ikke åpnet i vår.

Nytt 28.05.20 i Lavangen:

Lokal Korona-informasjonstelefon: Telefonnummer: 400 07 218. Stenger fra 1. juni.

Nytt 20.05.20 i Lavangen:

Lavangsheimen åpnet for besøkende

Nytt 11.05.20 i Lavangen:

Lavangen skole åpner for alle årstrinn denne uka.

Nytt 04.05.20 i Lavangen:

 • Barn og besteforeldre kan møtes dersom de opprettholder gode smittevernråd. Møtene bør helst skje utendørs. Dersom du er helt frisk og under 65 år, kan du møte barnebarn inne, men du må prøve å holde avstand.
 • Lavangsheimen er fremdeles stengt for besøk jmf. nasjonale retningslinjer.  

Nytt 29.04.20 i Lavangen:

 • Astafjordlegen avd. Lavangen åpnes igjen opp for mer normalisert pasientbehandling. Det krever imidlertid et godt smittevern regime for å ivareta sikkerheten til pasienter og personale best mulig.
 • Årets feiring av 17. mai blir annerledes med de begrensningene koronatiltakene gir. Vi håper allikevel at alle vil delta så langt mulig, og vi vil oppfordre til kreativitet i bruk av digitale og andre praktiske løsninger som kan gi en flott feiring! Programmet for Lavangen er ikke klart pr. i dag. Se egen nyhetsartikkel.

Nytt 22.04.20 i Lavangen:

Lavangen skole åpner for 1-4 trinn og SFO mandag 27 april. Det vil bli innført smittevernfaglige tiltak i tråd med veilederen og lokale tilpasninger. Foreldre blir informert. 

Nytt 20.04.20 i Lavangen:

Barnehagene åpnet mandag 20. april barnehagene for barna. Fokus er helse, omsorg og glede.
Det åpnes trinnvis med redusert åpningstid for barn etter tett dialog med foreldre. Peronalet i barnehagene takker foreldrene for et godt samarbeid.
I barnehagen er barna er delt inn i mindre grupper (kohorter).
Det er innført gode smittevernrutiner med forsterket renhold av lokalene.  Personalet i barnehagene har også satt i gang en rekke tiltak for å begrense smitte og å gjøre åpningen av barnehagene forsvarlig. Tiltakene er utarbeidet i samarbeid med smittevernfaglig kompetanse og er i tråd med veilederen fra Udir om gjenåpning av barnehager.

For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage og SFO (SFO fra uke 18), gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Foreldrene kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte. Foreldre som holder barna hjemme uten helsegrunner, må betale eller si fra seg plassen.

Nytt 15.04.20 i Lavangen:

Kriseledelsen og administrasjonsstaben reduserer møtehyppigheten til to møter pr uke. Ved behov vil hyppigheten øke igjen. Dette innebærer at nyhetsoppdateringer vil komme på mandager og onsdager eller ved spesielle hendelser.

Koronatelefonen opplever færre henvendelser den siste tiden. Derfor vil det kun være åpent på hverdager i tidsrommet 8.00-15.00. Tlf.nr. 40007218.

Det jobbes med etablering av rutiner i forbindelse med gjenåpning av barnehager og småskolen.

Karantenebestemmelsene etter innenladsreiser sør for Nordland fylke er opphevet.

Nytt 08.04.20 i Lavangen:

 

Nytt 05.04.20 i Lavangen:

Møte i kommunestyret 07.04.20 skal behandle sak om kommunale tiltak for lokalt næringsliv

Nytt 01.04.20 i Lavangen:

1 person er i kveld kl. 21.00 erklært smittefri og er ikke lenger i isolasjon/karantene. 
Formannskapet har 31.03.20 gjort vedtak om ny periode med restriksjoner. Vedtaket kan du leser HER

Astafjordlegen og kriseledelsen i Lavangen kommune

Nytt 31.03.20 i Lavangen:

Astafjordlegen oppretter ekstra sengepost for å øke lokal behandlingskapasitet i Salangen, Lavangen og Ibestad 

Kommunene Ibestad, Lavangen og Salangen øker nå lokal behandlingskapasitet i regi av Astafjordlegen for å møte en situasjon med lokal smittespredning og økt behandlingsbehov.  

Plan er å legge til rette for etablering av en intermediæravdeling (sengepost) i to trinn. Avdelingen vil utrustes og bemannes for å kunne gi nødvendig behandling personer smittet med covid-19. Enten før disse må overføres til sykehus, eller etter intensivbehandling ved sykehus er avsluttet, men videre pleie er påkrevet.  

Avdelingen planlegges etablert ved Lavangsheimen i Lavangen. Lavangsheimen deles opp i tre adskilte soner. En av sonene – Mettestua – forbeholdes pasienter som skal videreføres på Lavangsheimen. Neste sone forbeholdes første etableringstrinn med om lag seks pasienter. Første trinnet kan etableres uten omfattende flytting av pasienter ut fra Lavangsheimen.  

Trinn to utgjør storavdelingen ved Lavangsheimen, og kan skaleres til et behov på over 30 pasienter. Aktivering av dette trinnet vil medføre flytting av de friskeste pasientene til Fjellkysten der ordinær drift videreføres. Det er planlagt og inngått nødvendige avtaler med Fjellkysten for å tilrettelegge for dette.  

Trinn to inbefatter også å inkludere Bardu og Dyrøy kommune i samarbeidet. Årsaken er at vi i felleskap bedre vil være i stand til å bemanne avdelingen med kompetent personell. I tillegg gir det større fleksibilitet og muliget for gjensidig støtte mellom kommunene i en situasjon hvor smittespredningen neppe rammer like hardt i hver kommune samtidig.  

Salangen, Lavangen og Ibestad samarbeider nå om bemanning, utrustning og opptrening av personale. Bardu og Dyrøy inkluderes i videre planlegging frem mot påske. Målet er at alt skal være ferdig forberedt til påske, slik at avdelingen hurtig kan etableres dersom behovet oppstår.  

Berørte pasienter, personale og pårørende er informert.  

Det legges til rette for en pressekonferanse kl 11.00 i Lavangen onsdag med ordførere, kommunelege, assisterende kommunelege, avdelingsleder og leder for Astafjordlegen. 

Vakttelefon NAV 

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har opprettet en midlertidig lokal vakttelefon for henvendelser som haster vedrørende sosiale tjenester, for jobbsøkere og arbeidsgivere.  
Ring oss på tlf.nr 412 87 811, hverdager mellom kl. 0900-1500.  

Vi prioriterer hjelp i saker som handler om penger til livsopphold. Andre typer møter kan bli utsatt eller avlyst. Timeavtaler gjennomføres pr. telefon eller video. 

Husk at du på nav.no kan: 

 • Søke om økonomisk sosialhjelp.  

 • Søke om forskudd på dagpenger. 

 • Sende spørsmål om sosiale tjenester. 

 • Finne oppdatert informasjon. 

 

Alarmtelefon for barn og unge 

Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon. Den er døgnåpen. Tlf. 116 111. 
Barnevernsvakta Midt-Troms: Tlf. 40 00 22 76 

Nytt 30.03.20 i Lavangen:

Intermediæravdeling (sengepost) – plan for økt lokal behandlingskapasitet 
Kommunene Ibestad, Lavangen og Salangen planlegger nå i regi av Astafjordlegen for en situasjon med økt behov for lokal behandlingskapasitet i tilfelle vi får lokal smittespredning med påfølgende behandlingsbehov.  
Plan er å legge til rette for etablering av en intermediæravdelingen i to trinn. Avdelingen planlegges etablert ved Lavangsheimen i Lavangen. Trinn en vil kunne ta imot om lag seks pasienter. Trinn to kan skaleres til et behov på vel 30 pasienter, og inkluderer da også Bardu kommune i samarbeidet.   

De tre kommunene samarbeider nå om bemanning, utrustning og opptrening av personale. Målet er at alt skal være ferdig forberedt til påske, slik at avdelingen hurtig kan etableres dersom behovet oppstår.  

Berørte pasienter, personale og pårørende er informert. Det vil bli gitt ytterlig informasjon om planene i morgen kveld.  

Vakttelefon NAV 

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har opprettet en midlertidig lokal vakttelefon for henvendelser som haster vedrørende sosiale tjenester, for jobbsøkere og arbeidsgivere.  
Ring oss på tlf.nr 412 87 811, hverdager mellom kl. 0900-1500.  
Vi prioriterer hjelp i saker som handler om penger til livsopphold. Andre typer møter kan bli utsatt eller avlyst. Timeavtaler gjennomføres pr. telefon eller video. 

Husk at du på nav.no kan: 

 • Søke om økonomisk sosialhjelp.  
 • Søke om forskudd på dagpenger. 
 • Sende spørsmål om sosiale tjenester. 
 • Finne oppdatert informasjon. 

 

Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon. Den er døgnåpen. Tlf. 116 111. 
Barnevernsvakta Midt-Troms: Tlf. 40 00 22 76 

Nytt 25.03.20 i Lavangen:
Regjeringen har bestemt at alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Lavangen skole kommer med informasjon om dette til de elevene det gjelder.

Nytt 24.03.20 i Lavangen:
Lavangen kommune har derfor besluttet å opprettholde tidligere vedtatte karantenebestemmelser knyttet til reisende fra sør for Nordland.  
Videre vil kommunen forberede seg på å kunne opprettholde et barnehagetilbud for personell i kritiske funksjoner som ev. må være på jobb i påskeperioden.  

Regjeringa har vedtatt at alle skoler og barnehager er stengt til 13.april. 
Fritak for foreldrebetaling gjelder for perioden det er stengt som følge av korona. Dette gjelder også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre i samfunnskritiske stillinger og barn med særlige omsorgsbehov. 

Nytt 19.03.20 i Lavangen: 

 •  Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid, kan kontakte de døgnåpne hjelpetelefonene til  Mental Helse (116 123) eller Kirkens SOS (22 40 00 40). 

 • Kommunens personell i tjenesten for psykisk helse og rusarbeid er tilgengelig på dagtid på telefon 922 06 034/ 909 55 489


Kriseledelsen i Lavangen kommune har med hjemmel i smittevernloven besluttet å innføre ytterligere midlertidige tiltak utover nasjonale retningslinjer for å begrense utbredelse av Covid-19: 

 • Alle som kommer til Lavangen etter innlandsreiser sør for Nordland fylke skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 09.03.2020.  

 • Fester unngås, og ansamlinger blant folk reduseres til et minimum. 
  Foreldrebetaling barnehage 

 • Foreldre som har tatt sitt barn ut av barnehage skal ikke betale for ubenyttet plass fra 13. mars og så lenge tilbudet ikke kan benyttes. 
  Faktura for mars sendes ut med forfall i april, og vil kun innholde den perioden barnet har vært i barnehage (fra 01. - 12.03.20).

  Foreldrebetaling SFO 

  Foreldre som har tatt sitt barn ut av SFO skal ikke betale for ubenyttet plass fra 13. mars og så lenge tilbudet ikke kan benyttes. 
  Faktura for mars måned sendes ut med forfall i april, og vil kun inneholde den perioden barnet var i SFO (fra 1.03-12.03). 

  De som er omfattet av unntaksbestemmelsen (som fortsatt benytter barnehage og SFO) vil bli fakturert for faktisk bruk av tilbudet. 

  Informasjonsskriv lagt i postkassene til alle husstander 18.03.20

  «Ved tvil om forståelse av tiltakene skal strengeste – sikreste tolkning legges til grunn» 

Har du helsefaglig bakgrunn? (oppdatert 18.03.20)

Vi har behov for flere hender innenfor pleie og omsorg og helsetjenesten i kommunen.

Vi ønsker derfor å lage en oversikt over personer som vi kan kontakte ved eventuelt behov.  skjema-knapp.jpg

Har du helsefaglig bakgrunn men jobber med noe annet nå?
Er du student eller er du permittert fra din egentlige jobb og ønsker å bidra?
Registrer deg på skjemaet

Takk for at du stiller deg villig til å bidra

Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling: 
For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i helseberedskapsloven gjort følgende vedtak: 

 1. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020. 

 1. Helsepersonell frarådes å foreta unødige innenlandsreiser med kollektivtransport som tog, buss og fly. Slike reiser bør begrenses til det helt nødvendige. 


Helsepersonell som omfattes av forbudet: 
Forbudet omfatter helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen. 

Forbudet omfatter også private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen, jf. helseberedskapslovens § 1-3 c). 

 Utgiftsdekning ved kansellerte private utenlandsreiser som allerede er bestilt: 
Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap. Påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikringen kompenseres av det offentlige. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om kompensasjon for påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikring for helsepersonellet som blir berørt av dette tiltaket. 

Dette gjelder både helsepersonellet og reisefølget (nær familie). 

Informasjon fra kommuneoverlegen (Oppdatert 28.05.20)

Kommuneoverlegens anbefaling 20.05.20:

 • Gode råd ang. håndhygiene.
  God håndhygiene er nødvendig for å begrense smittespredning. Vask med såpe og vann er mest effektivt og er helt nødvendig hvis hendene er tilsølt.
  Sprit tilsatt glycerol virker på ren hud og er mindre irriterende for huden enn gjentatt såpevask.
  Håndeksem bør forebygges med hudkrem. Den kan gjerne inneholde karbamid som holder på fuktigheten, men karbamid kan gi svie på sår hud, spesielt hos barn.

 • Pneumococcvaksine.
  Vaksine mot lungebetennelsesbakterien pneumococc har vært forbeholdt personer med særlig høy risiko for sykdom.
  Nå er tilgangen på vaksine bedre og alle i risikogruppene som ikke har tatt vaksine siste 10 år, oppfordres til dette. Personer uten milt eller som bruker immunhemmende medisiner, bør ta vaksinen hvert 5. år.

Kommuneoverlegens vurdering av koronapandemien og smittespredning 15.04.20:

I februar steg antall koronasmittede i Europa kraftig, spesielt i Nord-Italia. 

Etter vinterferien fikk vi smittespredning i Norge og denne kunne spores tilbake til vinterferiesteder i Italia og Østerrike. Lenge var smitteforekomsten høyere i Sørnorge og det var grunn til å innføre karantene, ikke bare for personer som kom fra utlandet, men også tilreisende fra områdene sør for Nordland. 

Vi har brukt denne tiden der det ikke har vært nevneverdig smittespredning i vårt område, til å bygge opp materiell og planer og øke kompetansen hos vårt personell, slik at vi kan gi nødvendig omsorg og pleie også til personer med koronasmitte og pleie-/ omsorgsbehov. 

Vi fryktet smittespredning i påsken, men har så langt ikke funnet holdepunkter for dette. 

Etter hvert har smittenivået i Troms og Finnmark havnet nær landsgjennomsnittet og grunnlaget for innenlands karantene svekkes derfor. Forskjellen til utlandet er fortsatt stor og antall dødsfall hos koronasmittede i Sverige er 8 ganger høyere enn i Norge. Karantene for tilreisende fra utlandet er derfor fortsatt berettiget. På denne bakgrunn er de lokale karantenebestemmelsene opphevet. 

Risikoen for smittespredning er likevel fortsatt klart til stede og vi må forvente smittetilfeller også i vårt område i ukene og månedene som kommer. Dette vil bli mer utfordrende etter hvert som normale samfunnsfunksjoner gjenopptas. 

Fortsatt oppfordrer jeg alle til å unngå unødvendige reiser. God håndhygiene og forsiktighet i forhold til sosial omgang har en vesentlig smitteforebyggende betydning. Unngå å smitte andre – hold deg hjemme hvis du blir forkjølet eller får influensalignende sykdom. 

Jeg oppfordrer alle til å være ute når det er mulig, bruk naturen, gå turer. Dette er sunt både for kropp og sjel. Jogging og sykling representerer ingen vesentlig smittefare. Vi har et fortrinn med vår spredte bebyggelse og nærhet til naturen. Det bør vi benytte! 

 

 

Kommuneoverlegens youtube hilsen 08.04.20:

Screenshot_1.jpg

Kommuneoverlegens youtube hilsen 28.05.20:

nesje.jpg

 

Nasjonale forbud mot/stenging av - og åpning: (forskrifter og lover) (oppdatert 28.10.20)

Følgende endringer 28.10.20

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Les mer om de nye retningslinjene her.

Følgende endringer 28.05.20

Regjeringen har gitt følgende anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner:

o Det må legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner så langt det er mulig under covid-19. Besøkene vurderes og avtales i forkant. Dette er allerede ivaretatt i Lavangen. Eventuelle nye lokale prosedyrer vil vurderes fortløpende.

o Pasienter og beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner kan i utgangspunktet bevege seg fritt utendørs, også utenfor institusjonsområdet, med mindre det er fattet et tvangsvedtak med restriksjoner på utgang. Lokale retningslinjer på dette vil komme senest onsdag 3. juni.

o Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør legge til rette for at pårørende kan gi gaver til pasienter eller brukere under covid-19-epidemien.

o Kommunen må, så langt det er mulig, sørge for å gjenåpne dagtilbud som er blitt stengt under covid-19-epidemien. Dette må skje på en måte som ivaretar smittevernet, om nødvendig må åpningen skje gradvis.

Regjeringen har i tillegg varslet om en ny veileder for skoler og barnehager gjeldende fra og med 2. juni. I hovedsak vil den nye veilederen åpne opp for normale gruppe- og klassestørrelser, men med fortsatt fokus på hygiene og å unngå fysisk kontakt. Skolen og barnehagen vil så snart som mulig informere elever og de foresatte om oppdaterte lokale retningslinjer i henhold til den nye veilederen.

Følgende endringer ble vedtatt nasjonalt, 06.05.20

Det er kommet veileder «Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) Covid -19» Den kan du lese her:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19 

Følgende endringer ble vedtatt nasjonalt, 20.04.20

Forbudet mot overnatting på hytter og fritidseiendommer i andre kommuner enn man er folkeregistrert oppheves fra og med 20.04.20. Det gjøres likevel oppmerksom om at det fortsatt er en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser. Utenbygdsboende kan overnatte på campingplasser f.o.m. 20.04. da det lokale vedtaket er knyttet opp til forbud mot overnatting i fritidsboliger. 

 

Følgende endringer ble vedtatt nasjonalt, 07.04.20:

Barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også. Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning. Det er et mål at alle elevene skal være tilbake på skolen før sommeren.

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april. De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Hytter

 20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves. Det oppfordres fremdeles til å begrense bevegelsesmønsteret.

Virksomheter

20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører, massasje og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Andre tiltak

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.
 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.
 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

 


 

25.03.20:

Regjeringen har bestemt at alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Lavangen skole kommer med informasjon om dette til de elevene det gjelder.

24.03.20:

Regjeringen har bestemt at alle corona-tiltakene videreføres frem til og med 13. april. Les alt under for full oversikt. Dette inbefatter blant annet:  

 • Skoler og barnehager vil være stengt til og med 13. april i første omgang.  

 • Hytteforbudet videreføres også til og med 13. april. 

 • Det bør ikke være mer enn fem personer i en gruppe når man er ute, og folk bør holde minst to meters avstand innendørs. Endringen trår i kraft 27. mars, men statsministeren oppfordrer til å starte allerede nå. 

Begrunnelsen for å videreføre tiltakene er behovet for å redusere hastigheten smitten sprer seg med. FHI har beregnet at antall smittede kunne nå opptil 223.750 personer på nasjonal basis dersom tiltakene ikke ble videreført.  

Smittepresset i Nord-Norge er fremdeles lavt. Samtidig er det fremdeles behov for å kjøpe tid til anskaffelse av smittevernmateriell, implementere lokale tiltak, og bygge opp kapasitet innenfor primær- og spsialisthelsetjenesten/sykehusene i fylket.  

Lavangen kommune har derfor besluttet å opprettholde tidligere vedtatte karantenebestemmelser gjengitt under §2 lenger ned knyttet til reisende fra sør for Nordland.  

Videre vil kommunen forberede seg på å kunne opprettholde et barnehagetilbud for personell i kritiske funksjoner som ev. må være på jobb i påskeperioden.  

Forskrift om karanteneisolasjon, og forbud om opphold på fritidseiendommer  

§2. Karanteneplikt 
Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Tredje punktum gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr. 

Lokalt gjelder at personer i karantene ikke skal oppsøke butikker.  

Lokalt gjelder at personer som har oppholdt seg nasjonalt sør for Nordland skal i karantene (regnet fra 09.03.20)Her må den enkelte bruke fornuft og velge den sikre løsningen frivillig 

§3. Unntak fra karanteneplikt 
Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra § 1 når de reiser til og fra arbeid. 

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. 

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. 


20.03.20:
Kommunen gjør oppmerksom på at forbudet mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen nå trer i kraft. 
Strengt nødvendig vedlikehold
eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Unntak vil også gjøres for personell som anvender fritidseiendommen i forbindelse med jobb i kritisk
samfunnsfunksjon i oppholdskommunen (for eksempel helse).

Forskrift om karantene, siolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Corvid-19
§ 5. Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS COV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i en annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon
etter § 4 i forskriften.

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål vedrørende denne saken.


For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern: 

a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter  
b) Kiropraktorer  
c) Optikere  
d) Fotterapeuter  
e) Logopeder  
f) Psykologer  
g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin  
h) Virksomheter som utfører alternativ behandling  
i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.  

Unntak:

Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås. 

 

Følgende tiltak som er iverksatt gjelder fremdeles: 

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet. For å stoppe spredning av Koronasmitte (Covid-19) og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet med hjemmel i smittevernloven vedtatt stenging av: 

1. Barnehager 
2. Barneskoler 
3. Ungdomsskoler 
4. Videregående skoler 
5. Universiteter og høyskoler 
6. Andre utdanningsinstitusjoner. 

Skoler og barnehager stenges til 26. mars, i første omgang. Det vil fra uke 12 bli gitt ulike oppgaver til elevene som de skal jobbe med hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer direkte fra skolen. 

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder:  
Foresatte som må på jobb og har kritiske samfunnsfunksjoner får et tilbud om å levere i barnehage og skole tom. 4. klasse. Tilbudet gjelder til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. De som trenger et slikt tilbud, tar kontakt med rektor eller styrer i barnehagen. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Det er et mål å få færrest mulig barn i barnehage og skole for å holde smittepresset nede, og hindre spredning. 

Helsedirektoratet har også med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd fattet vedtak om forbud mot/stenging av: 

 1. Kulturarrangementer 

 1. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs 

 1. Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. 

 1. Treningssentre 

 1. Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende 

 1. Svømmehaller, badeland og liknende 


Karantene- og testbestemmelser fra Helse- og omsorgsdepartementet: (Pr 15.03.20)

§1. Virkeområde

Forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Norge, jf. smittevernloven § 1-2 første ledd.

 

§2. Karanteneplikt

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Tredje punktum gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Lokalt gjelder at personer i karantene ikke skal oppsøke butikker.

Lokalt gjelder at personer som har oppholdt seg nasjonalt sør for Nordland skal i karantene (regnet fra og med 10.03.20).  
Her må den enkelte bruke fornuft og velge den sikre løsningen frivillig.
 

§3. Unntak fra karanteneplikt

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1. Bruk av unntaket skal avklares med Ibestad kommune.

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

 

§4. Isolering
Personer i karantene som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering. Personer som har symptomer som nevnt i første ledd ved ankomst til Norge, skal umiddelbart i isolering på sted anvist av kommunelegen. Personer med symptomer kan ikke benytte offentlig transport til anvist sted for isolering. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer og ikke ha nærkontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig.

Personer omfattet av første og andre ledd skal oppholde seg i isolasjon fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet.

 

§5.  Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt helsepersonell og visse pasientgrupper som får luftveissymptomer. Dette kan bli endret når flere prøver blir tilgjengelig.

«Ved tvil om forståelse av tiltakene skal strengeste – sikreste tolkning legges til grunn» 

Andre kontakttelefoner:

 • NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har opprettet en midlertidig lokal vakttelefon for henvendelser som haster vedrørende sosiale tjenester, for jobbsøkere og arbeidsgivere.  
  Ring oss på tlf.nr 412 87 811, hverdager mellom kl. 0900-1500.  

 • Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon. Den er døgnåpen. Tlf. 116 111. 
  Barnevernsvakta Midt-Troms: Tlf. 40 00 22 76 

 •  Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid, kan kontakte de døgnåpne hjelpetelefonene til  Mental Helse (116 123) eller Kirkens SOS (22 40 00 40). 

 • Kommunens personell i tjenesten for psykisk helse og rusarbeid er tilgengelig på dagtid på telefon 922 06 034909 55 489

Almenne råd (publisert 28.10.20)

 • Allmenne råd

 • Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann evt sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 • Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 • Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 • Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 • Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 • Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 • Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd
 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter
 • Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 • Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 • Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver
 •  
 • I tillegg: 
 • Følg hygieneråd fra www.fhi.no
 • Hold deg daglig oppdatert om situasjon og tiltak på www.fhi.nowww.helsenorge.no sine sider Råd og tiltak oppdateres løpende
 • Bistå familier/ naboer etc. som ikke er på internett med å holde seg oppdatert
 • Minsk smittepress – hold avstand og unngå nærkontakt med andre
 • Oppsøk butikker på tider der de har lite kunder
 • Ikke hamstre – dagligvareleverandørene har nok på lager
 • Bistå familie, naboer eller bekjente som er i karantene eller i risikogruppen med å skaffe varer eller andre tjenester (varene kan settes på trappa)
 • Overhold karantenebestemmelser – brudd kan medføres straffeansvar
 • Ikke ring nødnummer eller lokalt legekontor for generelle spørsmål
 • Dersom du har spørsmål om viruset; ta kontakt med informasjonstelefonen for Korona. Se hjemmesiden her for mer informasjon.
 • Publikum oppfordres til å ringe offentlige kontorer istedenfor personlig oppmøte

Trenger du hjelp til å få handlet dine dagligvarer? (oppdatert 18.03.20)

Hvordan skaffe seg mat og nødvendige tjenester ved hjemmekarantene: 
Kriseledelsen anbefaler at behov for mat og nødvendige varer løses på følgende måte i prioritert rekkefølge: 

1. Be om assistanse fra naboer/familie 
2. Be om assistanse fra venner/bekjente 
3. Be om støtte/hjelp fra kommunen

Nytt pr. 08.04.20: Ta direkte kontakt med Coop Prix Tennevoll tlf. 77 17 59 99.

Må du

Alle må ta ansvar (publisert 12.03.20)

Følgende tiltak iverksettes for å forebygge spredning:

 1. Større arrangementer avlyses eller utsettes inntil videre.
 2. Mindre arrangement vurderes ifht. smitterisiko.
  1. Alle mindre arrangementer der det er vanskelig å overholde 1 meter avstand mellom deltakerne, eller av andre årsaker vanskelig å opprettholde vern mot smittespredning, avlyses.
 3. Idrettshallen og svømmehallen stenges. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet.
 4. Lavangsheimen og døgnbemannet bolig stenges inntil videre for besøkende.
 5. Skolene skal iverksette tiltak jf. retningslinjene nedenfor. Dette innebærer blant annet:
  1. Opplæring og trening av elever og lærere i forhold til overhold av hygiene og smitteverntiltak.
  2. Tilpasning av all undervisning og fysisk aktivitet slik at prinsippene nedenfor kan overholdes.
  3. Stans i all gymnastikk som medfører kontakt. Kun individuell trening gjennomføres på en slik måte at smittepress holde nede.
 6. Besøk til eldre som mottar hjemmetjeneste vurderes i forhold til risiko for å utsette vedkommende for smitte.
 7. Hygienetiltak opprettholdes og innskjerpes. Er du syk, hold deg hjemme. Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.
 8. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.
 9. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig, frivillig karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale med legetjenesten per telefon. Det er svært viktig at mulige koronasmittede ikke oppsøker legekontoret uten avtale.
 10. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning.
 11. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.
 12. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise.
 13. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 14. Rengjøring av kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell.
  1. Rengjøring med vann og såpe er bra, bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.
 15. Det skal tilrettelegges for, og trenes på, å opprettholde 1 meter avstand til andre personer ved all aktivitet, møter, undervisning, arrangementer etc.
 16. Matforetninger og severingssteder må gjennomgå egne rutuiner. Råd fra kommunalt smittevernteam vil gis.
 17. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Embalerte varer har mindre risiko.
 18. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

 

Følgende tiltak vurderes fortløpende:

 • Skolene og barnehagen skal forberede seg på mulig stenging. Dette kan innebære fjernundervisning, leksehjelp via lyd/bilde elektronisk kommunikasjon m.v.
 • Reiserestriksjoner kan bli implementert

 

Legekontoret har telefon 771 74 000. Legevakten har telefon 116117

 

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge, www.helsenorge.no

 

Med hilsen

Kriseledelsen i Lavangen

v/Kommuneoverlegen

Om koronavirus (publisert 02.03.20)

Koronavirus er en gruppe virus som er årsak til om lag 20 % av alle forkjølelsessykdommer. Det er ikke et influenzavirus.

Den nye virusvarianten 2019-nCoV har vist seg å gi alvorlig lungebetennelse hos et fåtall av de smittede og anslås å forløpe dødelig hos ca. 1 % av smittede. Dette er sammenlignbart med vanlig sesonginfluenza. Inntil nå har alle dødsfall vært i Asia, hovedsakelig Kina. Det har tidligere vært to epidemier med lignende virustyper, i 2002 (SARS) og 2012 (MERS). Disse hadde høyere dødelighet.

Smitten skjer, som ved annen forkjølelse, ved dråper som hostes eller nyses ut og ved sekret fra nesen. Fornuftig hygiene for å begrense smitte er derfor viktig. Dette omfatter bruk av engangs- lommetørklær og grundig håndvask. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å hoste i albuebøyen istedenfor i hendene og evt. bruke spritbasert hånddesinfeksjon. Munnbind har ingen hensikt på friske, unntatt ved nærkontakt med syke. Derimot kan syke personer benytte munnbind for å unngå å smitte andre.

Det er kun de som har vært i nærheten av syke som kan frykte smitte. Inkubasjonstiden dvs. tid fra man blir smittet til man blir syk angis til 2 – 14 dager. Det er derfor ikke grunn til å frykte smitte hvis det har gått mer enn to uker siden man var i Kina eller i kontakt med smittede.

Dersom noen har mistanke om smitte, bes de ringe legekontor eller legevakt. Mulig smittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre og prøvetaking må derfor avtales med helsepersonell først.

Ved mistanke om smitte kontakt legekontoret på telefon 771 74000.

Det finnes vaksine mot sesonginfluenza. Det er foreløpig ingen vaksine eller spesifikk behandling mot koronavirus. Det finnes pålitelig informasjon på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge, www.helsenorge.no

 

Med hilsen legetjenesten i Salangen, Lavangen og Ibestad

Lars A. Nesje

Interkommunal overlege

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk