Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 er en tilskuddsordning fra Barne- og familiedepartementet  (Bufdir).

Vi har forhåndsmeldt til Bufdir om at det kommer søknad(er) fra Lavangen. Kommunen sender søknad, og det har også frivillige lag og foreninger i Lavangen muligheter til å gjøre.
Les om tilskuddsordningen her.
Søknadsskjema er tilgjengelig fra 16.11.18. Søknadsfrist 10. desember 2018.
Statistikk over andel barn i lavinntektsfamilier i Lavangen

Har du spørsmål om ordningen kan du kontakte helsesøster Asveig Antonsen.