Planlegger dere å bygge/rehabilitere/etablere noe som skal finansieres med spillemidler?

Anlegg som planlegges finansiert med spillemidler må stå i handlingsprogrammet i kommunens delplan for idrett og fysisk aktivitet.  Vi ber nå om innmelding fra lag/foreninger/institusjoner på anleggsplaner for perioden 2022-2030. 
Bruk dette skjema.

Frist:  03.05.21.

Ulike typer anlegg dette gjelder:

  1. Idrettsanlegg for fysisk aktivitet (eks.: idrettsbaner, friidrettsanlegg, isanlegg, motorsportanlegg, skianlegg, lysanlegg m.v) Bestemmelser
  2. Friluftslivstiltak (eks.: dagsturhytter, turveier, turstier, turløyper, lysanlegg, turkart m.v.) Bestemmelser
  3. Lokale kulturhus (eks.: kulturhus, flerbrukslokaler, grendehus)
    Retningslinjer for søknad om spillemidler til kulturarenaer i Troms
  4. Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter Bestemmelser
  5.  

​Etter 03.05.21 setter vi opp en oversikt over innmeldingene og ber om idrettsrådets uttalelse og anbefalt prioritering. Deretter går prioritert handlingsplan til politisk behandling med endelig vedtak i kommunestyret (september).  Vedtatt prioritering sendes til fylkeskommunen sammen med søknader om spillemidler for 2022. Søknadsfristen for spillemidler til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg er for øvrig 01.10.21.

Vi oppfordrer lag/foreninger/institusjoner til å lage realistiske planer som er godt forankret i eget lag.  Søknader om spillemidler som skal inn for 2022 må forberedes i god tid slik at dokumentasjon/tillatelser/tinglysninger mv er klarert og på plass.

Spørsmål? Ta kontakt med anne.strommesen@lavangen.kommune.no / tlf. 906 57 194.

 

Publikasjoner om idrettsanlegg