Prosjektet til den interkommunale kreftkoordinatoren ble dessverre ikke videreført så fra 01.01.17 ble kreftkoordinator stillingen borte.

 

Siv Anita  Storhaug
kreftsykepleier