Dato: tirsdag 28. september  Møtet er flyttet, ny dato er: 

Mandag 11 oktober

 kl. 18:00- 20:00
Sted Kantina, Lavangen skole

 

Tema: samfunnsplanen

 

Program:

Velkommen - ordfører
Innledning om planarbeidet - Kommunedirektør
Næring - Næringsutvikler
Matproduksjon - Jordbrukssjef

 

Involvering/diskusjon

 

 

Med vennlig hilsen

Loabága suohkan/Lavangen kommune
Hege B. Myrseth Rollmoen
Ordfører