Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd Troms gjennomfører på vegne av Forsvaret et veterantreff på Bardufosstun tirsdag 28. juni kl 1900-2100.

 

Forsvarets Veteraninspektør vil orientere om forsvarets Veterantjeneste.

 

Etter orienteringen serveres det husets pizza i Sverrestua.

 

 

 

Vel møtt!

 

 

NVIO avd. Troms

v/Einar Ulleberg