Gå inn på Pårørendeundersøkelsen.no for å gi tilbakemelding til kommunen om hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt som pårørende.


Spørreundersøkelsen er utarbeidet av Helsedirektoratet med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leve hele livet.
Tema i spørreundersøkelsen 
Resultatet fra undersøkelsen gir Lavangen kommune informasjon til kvalitetsarbeid om pårørende. Kommunen kan hente ut statistikk for hvordan pårørende opplever å bli ivaretatt i forhold til lovpålagte krav og sterke anbefalinger fra Helsedirektoratet. Rapporten vil synliggjøre områder som behøver forbedring og områder vi lykkes med.