Adjunkt Kristine Haugen er Lavangen brann og rednings første kvinnelige brannkonstabel. Fra 1. desember ble hun en del av den 18 mannsterke troppen i bygdas brannvesen.
Kristine er til daglig ansatt på Lavangen skole. I tillegg til å være en ivrig fotballtrener, har hun flere år bak seg i sivilforsvaret.

Det er de samme kravene til kvinner og menn, men de fysiske kravene er langt ifra uoppnåelige, sier Kristine Haugen og legger til at det skal nok gå bra. Og man må være en lagspiller og like å samarbeide.

Kristine Haugen har en hel garderobe for seg selv, så nå oppfordrer hun flere damer til å søke seg til brann og redning.

 

Vi ønsker vår første kvinnelige brannkonstabel velkommen og lykke til!