Lavangen karakteriseres som “en av Norges vakreste og stilleste fjorder”. Vi bor midt i Nord-Norge. Lavangen er den tredje minste kommunen i Troms med sine 1043 innbyggere pr. andre kvartal 2019.  

 

Etter valget i høst ble jeg valgt som ordfører i denne flotte kommunen, jeg er stolt og ydmyk for tilliten jeg har fått.  

 

Jeg kunne ikke fått noen bedre kommune å være ordfører i.  

 

Lavangen er inne i ei positiv utvikling, hvor også næringslivet er en sterk bidragsyter. Dyktige kommunale medarbeidere og kreative og dugnadsvillige innbyggere som står på og tar i et tak når det trengs, det bidrar også til at Lavangen er en god kommune å bo og arbeide i. 

 

Huseiernes bokostnadsindeks for 2019 viser at Lavangen ligger på andreplass i landet etter Sørreisa kommune. Dette er noe vi kan være stolt av.
 

Kommunen er nå i sluttfasen på første trinn i utbygging av nytt vannverk. Like over jul har abonnentene vann fra det nye vannverket i Hesjevik. 

 

Kommunen har en kulturskole i vekst. Kulturskolen har akkurat passert 40 år.  

Det er nærmere 70 elever i kulturskolen (høyeste antall noensinne).  

 

Lavangen kommune leverer gode tjenester til sine innbyggere. En viktig del av tjenestetilbudet er å sørge for god og forsvarlige pleie, rehabilitering og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Lavangen har sammen med nabokommunene Ibestad og Salangen Etablert Astafjordlegen. Hensikten med samarbeidet er å sikre en god og stabil legetjeneste til innbyggerne i de samarbeidende kommunene. 

 

I Lavangen kommune har vi flere reiselivsbedrifter som tilbyr overnatting, fiske, naturopplevelser, spa/bad og god mat. 

 

I 2019 er det 10 år siden Lavangen kommune ble innlemmet i samisk språkforvaltningsområde. Dette har vært markert gjennom hele året, med storslått feiring av samefolkets dag 6. februar, korpsstevne med fokus på det samiske og tre stammers møte. Det ble fremført en spesialskrevet komposisjon mellom fjellene i Spansdalen. Samisk språkuke i oktober og Jubileumsfeiring i november. 

 

I Lavangen kan vi være stolt av alle frivillige lag og foreninger som er med på å skape liv og aktivitet i kommunen. De er med på å skape møteplasser, legger til rette for trivsel og samhold. 

 

Jula står for døra med husvask, julebakst glede og forventninger, men det er ikke slik for alle. Noen opplever sorg, savn og ensomhet. Jeg håper vi kan vise omsorg og ta vare på hverandre. Vær raus og stå opp for de som trenger det.   

 

Med dette vil jeg ønske alle ei riktig god jul og et fredfylt nytt år! 

Hege Rollmoen 

Ordfører i Lavangen kommune 

stemning.jpg