Kjære alle sammen

 

Året 2020 ble ikke helt som vi så for oss når rakettene gikk i lufta for snart ett år siden.

Mange hadde planer for det nye året vi sto på terskelen til.

I februar begynte vi å ane at noe var i gjære og 12. mars 2020 ble dagen som for alltid vil stå i historiebøkene.

 

Viruset som vi stort sett bare hadde hørt om gjennom media hadde nå nådd oss og regjeringen innførte de strengeste tiltakene i Norge siden 2. verdenskrig.

Dette var uvirkelig for de fleste av oss.

Lite visste vi om omfanget av det som var i ferd med å skje.

2020 var året da et virus skulle sette rammene for hvordan vi skulle leve livene våre.

Det har vært utfordrende for oss alle.

Lavangen fikk tidlig smitte i kommunen, men hadde hele tiden kontroll på situasjonen.

 

Lavangen kommune er takknemlig for at vi så langt har unngått en alvorlig smittesituasjon.

Jeg vil berømmer de ansatte i Lavangen kommune som har stått i det og bidratt på alle områder.

Vil også berømme Astafjordlegene for deres innsats i en krevende situasjon.

Dette har vært et svært spesielt og utfordrende år, men vi har opplevd å ha god kontroll, samtidig som vi kanskje også har vært litt heldige.

Vil berømme næringslivet i kommunen som har stått i det og iverksatt nødvendige tiltak.

Det er vondt å være vitne til de prøvelser enkelte deler av næringslivet har måtte bære, spesielt reiselivet.

 

De politiske møtene kunne ikke gjennomføres som normalt.  

Ordfører måtte raskt ta stilling til  hvordan vi skulle gjennomføre politiske møter.

Vi var 15 spente kommunestyrerepresentanter som logget oss på Teams sammen med administrasjonen 7. april 2020 og gjennomførte historiens første kommunestyremøte i Lavangen digitalt.

Det var en stolt ordfører som etterpå kunne si seg fornøyd med et godt gjennomført historisk møte.

Både god debatt og avstemming klarte vi å få til.

Mange av oss har hatt en bratt teknologisk læringskurve, både ansatte, ledere, elever, innbyggere og folkevalgte.

Også på Lavangsheimen har de eldre måtte kommunisere med sine kjære digitalt.

Jeg setter stor pris på innbyggerne i Lavangen, som har tatt ansvar i denne utfordrende tiden og har klart å opprettholdt dugnadsånden.

Jeg vil takke hver og en av dere for innsatsen dere har lagt ned dette året, ved å etterleve smittevernrådene og ved å holde hjulene i gang i samfunnet vårt.

 

Sommeren ble også spesiell. Mange måtte endre planene for ferien.

Utenlandsreiser ble erstattet av norgesferie og mange oppdaget hvilket vakkert land vi bor i og hvor mye spennende vi har i nærmiljøet vårt.

Vi har også spennende ting å se frem til i Lavangen i året og årene som kommer.

Det er under planlegging en Via Ferrata i Spansdalen. Det er et samarbeidsprosjekt mellom flere av reiselivsaktørene i kommunen.

I tilknytning til dette har flere lag og foreninger gått sammen for å realisere bygging av trapp fra Spansdalen og opp til turmålet Henrikkafossen.

Kommunen har også et spennende prosjekt under planlegging  i Elveparken.

Det skjer spennende ting i Lavangen som gir grunn for optimisme.

Tror det er viktig å finne positive mål å se frem til.

 

Vi er nå inne i ei spesiell tid, og mange vil nok synes at mørketiden har vært ekstra mørk i år.

Det har vært vondt for alle de som ikke har kunnet ha kontakten med sine på en normal måte.

 

Når vi nå går mot slutten av annerledesåret 2020 er det mange som gleder seg til jul og nyttårsfeiring med sine nærmeste.

Høytiden kan imidlertid også oppleves som ekstra vanskelig for mange, og det er viktig at vi tar godt vare på hverandre.  

Jeg vil oppfordre dere alle til å tenne lys i mørketiden og gjøre aktiviteter som gir deg og andre glede. 

Være sammen, men på avstand.

Med dette vil jeg ønske dere alle ei riktig god jul og et fredfylt og godt nytt år.

 

Hege Myrseth Rollmoen

Ordfører i Lavangen kommune

Ordføres bilde 2020.jpg