Lavangsheimen trenger vikarer på kjøkkenet som kan lage norsk husmannskost og som kan jobbe selvstendig på institusjonskjøkken. Vi gir opplæring i rutiner og bruk av utstyr.

Kontaktperson er Nan Tove Thomassen tlf 922 38 884