Klær som ligger igjen i Lauvhallen  bli kastet etter 3 uker. Pr. i dag ligger det ingen klær igjen. 
Vi oppfordrer foresatte til  å merke klær som barna bruker, og voksne til å ta vare på sitt eget tøy. Merket tøy prøver vi å gjenforene med eier..

 

Drift- og vedlikeholdsavdelingen