Kokepåbudet gjelder fram til ny melding sendes. 

Mandag 14 mars vil vannet i tillegg stenges fra klokken 09.00 og ett par timer fram, på grunn av arbeid.