Lavangen kommune har fått tildelt kr 283 000 i en sjette runde til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter som igjen rammes av nye smittevernstiltak.

Lavangen har tidligere fått midler i runde 1 og 2 og 4.

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.
Kommunene skal bruke midlene på støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak.
Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 
Departementet forventer at kommunene tildeler midlene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte.

Søkere som tidligere har fått tildelt støtte, eller har fått avslag, kan søke på nytt. Tildelt Korona-støtte fra tidligere kommunale ordninger kan bli trukket fra.
Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget.
Kommunens støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte.
Kommunen bruker den notifiserte paraplyordninga for alle tilskudd i denne runden.
Virksomheten må dokumentere inntektsbortfall, tap eller økte kostnader, og må oppgi tidligere mottatt kompensasjon i forbindelse med Covid-19. Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Støtte gis innenfor en samlet ramme på kr. 283 000.
Søknad om støtte sendes i eget skjema i regionalforvaltning.no

Søknadsfrist 30. januar -22

Søknadene blir behandlet i Næringsfondstyre 7. februar -22

 

Ordfører