Om du ønsker å kjøpe kommunal eiendom, ta kontakt med teknisk etat