Lavangen kommune har utleie av 44 boliger, både tilpassede leiligheter og alminnelige leiligheter. Det er stor etterspørsel på disse. 

De tilpassede leilighetene leies ut (først og fremst) til funksjonshemmede og eldre, de er lokalisert på adressen Bakkan. De almindelige leilighetene er i Sneveibakkan.

·         Ta kontakt med PRO-leder ved forespørsel om ledig leilighet på Bakkan.

·         Ta kontakt med teknisk etat eller kommunedirektør ved forespørsel om ledig leilighet i Sneveibakkan.