Lavangen kommune jobber sammen med kommunene Salangen og Gratangen med en fornying og modernisering av sine datasystemer.  Et prosjekt sammen med en ekstern part er påbegynt og målet er at en ny og mer moderne IT plattform skal kunne settes i produksjon ultimo mai 2018.

Kort forklart: Datarommet med tilhørende maskinpark skal erstattes med lagring i et nettverk av eksterne datahaller som også kalles populært for «lagring i sky». (Ala Icloud, Dropbox, OneDrive, Min Sky etc )

Prosjektet er påbegynt og styringsgruppen for prosjektet ønsker å gi informasjon om fremdriften.

 

  1. utgave av SKYNYTT!

Skyprosjektet er startet og i den forbindelsen utgir vi første utgave av SKYNYTT. SKYNYTT vil gi oppdatert informasjon om status i prosjektet.

Styringsgruppen i K4 har i samarbeid med prosjektledelsen i Skill utarbeidet en detaljert gjennomføringsplan.

 

Den absolutt viktigste suksessfaktoren i skyprosjektet er å få involvert alle ansatte, på de forskjellige nivåene, i K4 kommunene.

 

I forhold til fremdrift vil denne utgaven av SKYNYTT trekke frem følgende momenter:

  • Hovedleveransen til K4 som starter 28. august 2017.
  • Prosjektet skal avsluttes 2 mai 2018.

 

Prosjektet innebærer følgende:

  • Nye krav til datasikkerhet, personvern og mobilitet
  • Dagens datarom i Salangen blir stengt og alle data overføres til nettsky
  • Bedre stabilitet og økt driftssikkerhet
  • Bedre digitale verktøy
  • Klargjør K4 kommunene for digitalisering av tjenestene
  • Eget intranett i K4 kommunene
  • Dagens fagsystemer blir videreført i den nye løsningen.

 

Neste utgave av SKYNYTT vil komme i august, i forbindelse med oppstart av hovedleveransen.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Erling Hanssen                  Ole Kristian Severinsen                 Frode Skuggedal