Lavangen kommune har fått kr. 250 000.- i tilskudd fra KMD til kommunal kompensasjonsordning.

Tilskuddet er ment til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak.  

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som faller helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet.

Søk på: Regionalforvaltning.no

Søknadsfrist 27.04.2021

Kontakt: Christian Ekeland 950 73 988

              Hege Rollmoen 412 38 876