1. Større arrangementer avlyses eller utsettes inntil videre.
 2. Mindre arrangement vurderes ifht. smitterisiko.
  1. Alle mindre arrangementer der det er vanskelig å overholde 1 meter avstand mellom deltakerne, eller av andre årsaker vanskelig å opprettholde vern mot smittespredning, avlyses.
 3. Idrettshallen og svømmehallen stenges. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet.
 4. Lavangsheimen og døgnbemannet bolig stenges inntil videre for besøkende.
 5. Skolene skal iverksette tiltak jf. retningslinjene nedenfor. Dette innebærer blant annet:
  1. Opplæring og trening av elever og lærere i forhold til overhold av hygiene og smitteverntiltak.
  2. Tilpasning av all undervisning og fysisk aktivitet slik at prinsippene nedenfor kan overholdes.
  3. Stans i all gymnastikk som medfører kontakt. Kun individuell trening gjennomføres på en slik måte at smittepress holde nede.
 6. Besøk til eldre som mottar hjemmetjeneste vurderes i forhold til risiko for å utsette vedkommende for smitte.
 7. Hygienetiltak opprettholdes og innskjerpes. Er du syk, hold deg hjemme. Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.
 8. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.
 9. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig, frivillig karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale med legetjenesten per telefon. Det er svært viktig at mulige koronasmittede ikke oppsøker legekontoret uten avtale.
 10. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning.
 11. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.
 12. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise.
 13. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 14. Rengjøring av kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell.
  1. Rengjøring med vann og såpe er bra, bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.
 15. Det skal tilrettelegges for, og trenes på, å opprettholde 1 meter avstand til andre personer ved all aktivitet, møter, undervisning, arrangementer etc.
 16. Matforetninger og severingssteder må gjennomgå egne rutuiner. Råd fra kommunalt smittevernteam vil gis.
 17. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Embalerte varer har mindre risiko.
 18. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

 

Følgende tiltak vurderes fortløpende:

 • Skolene og barnehagen skal forberede seg på mulig stenging. Dette kan innebære fjernundervisning, leksehjelp via lyd/bilde elektronisk kommunikasjon m.v.
 • Reiserestriksjoner kan bli implementert

 

Legekontoret har telefon 771 74 000. Legevakten har telefon 116117

 

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge, www.helsenorge.no

 

Med hilsen

Kriseledelsen i Lavangen

v/Kommuneoverlegen