Følg hygieneråd fra www.fhi.no · Hold deg daglig oppdatert om situasjon og tiltak her, www.fhi.no og www.helsenorge.no sine sider 

Råd og tiltak oppdateres løpende

· Bistå familier/ naboer etc. som ikke er på internett med å holde seg oppdatert

· Minsk smittepress – hold avstand og unngå nærkontakt med andre

· Oppsøk butikker på tider der de har lite kunder

· Ikke hamstre – dagligvareleverandørene har nok på lager

· Bistå familie, naboer eller bekjente som er i karantene eller i risikogruppen med å skaffe varer eller andre tjenester (varene kan settes på trappa)

· Overhold karantenebestemmelser – brudd kan medføres straffeansvar

· Ikke ring nødnummer eller lokalt legekontor for generelle spørsmål

· Dersom du har spørsmål om viruset; ta kontakt med informasjonstelefonen for Korona.

· Publikum oppfordres til å ringe offentlige kontorer istedenfor personlig oppmøte